E-city Engelholm

Previous Next
  • Rållia monterar ett fack på ca 30 minuter. Fort går det att få väggen helt klar, ut- och invändigt. Endast pilasterplåtarna över panelskarvarna återstår att monteras. 
	  Bilden visar den första 14.000 m2 stora hallen, nästa blir på 42.000 m2.
  • Rållia monterar ett fack på ca 30 minuter. Fort går det att få väggen helt klar, ut- och invändigt. Endast pilasterplåtarna över panelskarvarna återstår att monteras. 
	  Bilden visar den första 14.000 m2 stora hallen, nästa blir på 42.000 m2.
  • Sandwichpaneler bestående av 4 olika gråskalekulörer moneras i  ett diskret vågmönster.
  • Högprofilen lyft upp i paket och fördelas plåt för plåt över taket för snabbt och enkelt montage.
  • Högprofilen läggs på plats, passas in och skjuts fast med bultpistol i stålstommens takbjälke.

Bild 1/5

I korthet:

Lindab levererar två hallar till nya logistikcentret E-city Engelholm. Hallarna på 42.000 m2 respektive 14.000 m2 är framtidstänkande och har fokus på energieffektvitet. Med de täta hallarna och uppvärmningssystemet Tellus uppnås en väldigt låg energiförbrukning.

map

E-city Engelholm

Norra Varalöv

Ängelholm

Energieffektiv e-handel

Catenas nya e-handelscenter, E-city Engelholm, är en viktig del i företagets fortsatta satsning på ledande, flexibla och energieffektiva logistiklösningar. Genom att kombinera välisolerade, täta hallsystem från Lindab, med det nya uppvärmningssystemet Tellus, sätts en ny standard för energiförbrukning på riktigt låga nivåer.

Företaget Queenswall, ett dotterbolag till logistikfastighetsbolaget Catena, uppför för närvarande ett helt nytt e-handelscenter – E-city Engelholm – intill E6 i Varalöv, strax söder om Ängelholm. För de två hallar som hittills fått klartecken har Queenswall valt hallösningar från Lindab, liksom uppvärmningssystemet Tellus. I kombination med Lindabs energieffektiva panellösning och täta hallbyggnadssystem kommer det att ge byggnaderna en energiförbrukning långt under Boverkets nuvarande krav, en tydlig signal om det stora fokus Catena lägger på hållbara e-logistikcenter.
”Detta är ett fantastiskt projekt ur fler aspekter”, säger Anders Berg, koncernchef Lindab. ”Genom samarbetet med Tellus Energisystem tar detta projekt Lindabs erbjudande flera steg framåt och är ett ypperligt exempel på hur vi genom att addera innovation, nytänkande och produktutveckling skapat en hållbar totallösning för en krävande, framtidsfokuserad slutkund – med hela vår tradition av leveranssäkerhet, förenklat byggande och ledande kvalitetslösningar i botten. Det visar hur vi genom att förstå våra kunders kärnaffär kan leverera kompletta paketlösningar som ger slutkunden stärkt lönsamhet och konkurrenskraft. Precis det vi vill uppnå!”

Tätt hallkoncept med inbyggd energieffektivitet

”Hallarna liknar det Lindabkoncept som vi sedan tidigare levererat till Queenswall”, förklarar Björn Olsson, Rållia Bygg. ”Lindabs hallsystem ger en högre täthet än ’normalhallen’, en ur energisynpunkt viktig fördel, och en 'perfect match' till Queenswalls höga krav på energieffektivitet.”
De båda hallarna på 14.000 m2, respektive 42.000 m2 får ett diskret vågmönster med paneler i fyra gråtoner, längs gavlarna exteriört kompletterat med Tellus Energiträd.
Tellussystemet är ett komplett uppvärmningssystem som bygger på energitekniklösningar i framkant – EnergiTrädet, EnergiGolv och Tellus Control.
”Systemet ger en energiförbrukning som ligger långt under Boverkets energikrav. Det var också skälet till att jag kontaktade Lindab och Anders Berg för att berätta hur vårt system skulle kunna komplettera Lindabs hallsystem och tillsammans ge energieffektiva lösningar på en ny nivå. E-city Engelholm är det första projekt där våra produkter och lösningar nu får samverka och visa hur hög kvalitet och energismarta lösningar kan vara både ekonomiska och bäst för miljön”, säger Knut Nordahl, EnergiSystem Tellus AB.

Lindab var utan tvekan det naturliga valet för oss och E-city Engelholm

Göran Månsson, Catena

Lindab naturligt val

”Lindab var utan tvekan det naturliga valet för oss och E-city Engelholm”, säger Göran Månsson på Catena. ”Efter flera tidigare Lindabprojekt, genomförda helt utan komplikationer och problem, har vi idag en total tillit och stort förtroende för Lindab. Vi tror på deras teknik, har stort förtroende för deras konstruktörer och personal, och ser ur ett totalperspektiv deras lösningar som mycket prisvärda. Och det menar jag verkligen!”
Catenas målsättning för de nya byggnaderna är att nå en energiförbrukning under 13 kWh/m2/år, ett värde långt under dagens normalvärden för energiförbrukning, även i ”energieffektiva” byggnader. ”Vi ser otroligt positivt på vårt nya e-handelskoncept där Lindab, men även Tellus, är helt centrala partners”, avslutar Göran Månsson. ”Att bygga logistikeffektiva e-handelscenter som tillgodoser våra kunders högt ställda krav på lagerflexibilitet är helt avgörande för oss. Liksom att göra det på ett långsiktigt hållbart och energieffektivt sätt!”
Efter semestern påbörjar också Ventilationsservice Magnus Kristiansson sitt montage av Lindabs kanalsystem Lindab Safe i de båda hallbyggnaderna.
Vill du veta mer om våra hallar? Kontakta oss!