Energitårnet

Previous Next

Bild 1/7

I korthet:

Leverans av fasadmaterial till klimatskalet på det nya, toppmoderna kraftvärmeverket Energitårnet i Roskilde, Danmark. Projektet ställde krav på inte enbart en komplett leverans av allt fasadmaterial från en och samma leverantör, utan också en färganspassning av all fasadplåt till en av arkitekten bestämd
nyans.

Sedan 1980-talet har Roskilde kommun varit centrum för stora delar av avfallsförbränningen på Själland genom den kraftvärmeverksanläggning som ligger strax utanför staden. Alldeles intill den befintliga anläggningen
uppförs nu en helt ny, avsevärt effektivare och mer miljövänlig anläggning – Energitårnet.
 
När Energitårnet går i drift under hösten 2013 så kommer anläggningen att leverera fjärrvärme och elektricitet till ca 60 000 hushåll på Själland. Den nya anläggningen bygger på den absolut senaste teknologin inom området och kommer att medföra en klart förbättrad verkningsgrad i själva kraft- och värmeproduktionen. Genom högt utvecklad rökgasrening så kommer också röken som lämnar den ca 100 meter höga skorstenen att i princip vara lika ren som vattenånga, men betydligt svalare.
 
Det speciella med Energitårnet är dock inte bara den nya teknologin, utan också i hög grad den arkitektoniska form som den holländska arkitektbyrån Egeraat skapat. Den ca 150 meter långa, 45 meter breda och 35 meter höga byggnaden, som skall föra tankarna till Roskilde domkyrka, har ”två fasader” – ett inre klimatskal och ett yttre akitektonisk dekorskal som består av anodiserade aluminiumplattor med stora runda hål. För montaget av såväl klimatskalet som dekorskalet svarar Kai Andersen A/S, ett av Danmarks ledande företag inom just fasadinklädnad. Så gott som allt material till klimatskalet är levererat av Lindab.
 
”Byggnadens klimatskal skall skydda anläggningen mot sol, vind och vatten och är fäst på de stålpelare och balkar som utgör den bärande konstruktionen och som omsluter de olika processdelarna”, förklarar
Flemming Morsing, projektledare på Kai Andersen A/S. ”Tippningshallen där sopbilarna kör in till de sex avfallslinjerna har oisolerade fasader bestående av Lindabs trapetsplåt LP1100. De följande processdelarna
– avfallshanteringen, förbränningsugnen, turbin- och generatorrummet samt den omfattande delen för avfallssorteringen och rökgasrening har motsvarande ytterfasad, men som också isolerats genom användning
av Lindabs innerväggskasett. För byggnadens utanpåliggande trapphus har Lindabs sandwichpanel valts av brandtekniska skäl.”
 
Den totala Coverline-leveransen från Lindab är omfattande och en av de största hittills till ett enskilt projekt i Danmark; 14 000 m2 trapetsprofil LP1100, 5 500 m2 sandwichpanel, 9 000 m2 innerväggskassetter samt 8 500 m2 högprofil till taket. Till detta kommer givetvis beslag, planplåt och infästningsmaterial. Leveranserna till Kai Andersen har pågått sedan sensommaren 2012.
 
”Att Lindab kunde leverera allt material till klimatskalet var en viktig fördel”, fortsätter Flemming Morsing. ”Men minst lika viktigt var faktiskt två andra faktorer. Dels ställde arkitekten krav på att hela klimatskalet skulle ha en homogen kulör som stämde med den grå färgnyans man bestämt. Dels kräver denna typ av projekt en leverantör som har ett gott tekniskt kunnande och en förmåga att ge oss support och stöd under både projektering och leverans. Vi har ju arbetat med Lindab och Søren Møller under många år och värdesätter snabba, klara och tydliga besked och ett trivsamt samarbete. Lindab klarade som vanligt allt detta på ett mycket gott sätt, dessutom till en konkurrenskraftig prisbild, varför vi är därför mycket nöjda.”
 
Flemming Morsing lyfter också fram de fördelar som Lindabs innerväggskassetter ger. ”Genom denna lösning så skapar vi snabbt och enkelt en isolerad fasad och färdig innervägg. Kassetten är inte bara lättmonterad, den är också anpassad för inplacering av själva isoleringen på ett mycket smidigt sätt samt skapar också själva infästningsytan för fasadplåten. Det gör vårt fasadarbete snabbt och effektivt!”