Gothia Towers & Svenska Mässan

Previous Next
 • Gothia Towers tre torn, med entrén till Svenska Mässan till vänster. I mittentornet, med premiumkonceptet Upper House våningsplan högst upp, lyser den utskjutande poolen som en turkos i natten. 
	 Från vänster West Tower (Tower 1), East Tower (Tower 2) och senaste tillskottet Tower 3.
 • Lindabs kylbaffel Professor ger kyld inneklimatkomfort i både hotellrum och publika delar av Gothia Towers.
 • Lindabs kylbaffel Professor ger kyld inneklimatkomfort i både hotellrum och publika delar av Gothia Towers.
 • Restaurang och kök på Heaven 23 med Professor infällt i tak
 • Restaurang och kök på Heaven 23 med Professor infällt i tak
 • Restaurang och kök på Heaven 23 med Professor infällt i tak
 • Våtkyla med Carat och Rainline (!) monterat i mässhallarnas tak. Kylsystemet avger kondens som transporteras bort med hjälp av Rainline.
 • Lindab Spaltspridare i taket på Upper House konferensrum.
 • På 25:e våningen i Torn 2 återfinns Upper Hous bar och luxuösa restaurang, sober elegans för matkonnässören. I taken sitter Plexus kylbafflar från Lindab.

Bild 1/9

I korthet:

Norra Europas största hotell, Gothia Towers i Göteborg, och intilliggande Svenska Mässan, är inte endast en trivsam koncentration av hotellkomfort och mötesplatser av högsta klass. Det är också en samling inneklimatlösningar från Lindab i en klass för sig.

map

Gothia Towers

Mässans Gata 20

412 51 Göteborg

Gothia Towers i Göteborg är norra Europas största hotell med 1 200 rum. Av dessa ingår 53 spatiösa och lyxiga rum och sviter i Gothia Towers premiumkoncept Upper House. Höjer man blicken mot det mellersta tornet kan man lätt identifiera starten på Upper House. Där den turkosa poolen skjuter ut från fasaden – och ger alla badande möjligheten att genom poolens glasgolv blicka ned mot gatan 18 våningar ned – där börjar Upper House med sitt eget spa.
 
Tillsammans bildar hotellets tre karaktäristiska torn, och det stora intill-liggande mässkomplexet Svenska Mässan, en värld för sig och en Göteborgssiluett som få missar. När hotellets första torn – East Tower (Tower 2) – färdigställdes 1984 valde man att exkludera kyla på rummen. Ett antal år senare så påbörjades förberedelser för att ytterligare öka boendekomforten i East Tower, och under 1995 installerades kylbafflar från Lindab. Från den tidpunkten har Lindabs inneklimatprodukter blivit en del av den komfort och trivsel som Gothia Towers och Svenska Mässan erbjuder alla sina gäster och besökare.
 

Lindab kunde erbjuda den mest fördelaktiga bygghöjden och kylkapaciteten

Peter Cottman
 

Bäst kyleffekt och bygghöjd

”När man väl fattade beslutet om att komplettera East Towers rum med kyla, så genomfördes tester med olika kylbaffelprodukter på marknaden”, berättar Peter Cottman på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB, som sedan dess varit involverat i bl.a. projektering av VVS-projekt för både Gothia Towers och Svenska Mässan. ”Lindab kunde erbjuda den mest fördelaktiga bygghöjden och kylkapaciteten, varför valet föll på Lindab Capella som befanns mest lämpad för ändamålet. Eftersom enhetliga leveranser är en fördel i projekt som dessa, valdes Lindabs kylbafflar också för den övriga renoveringen och uppgraderingen av East Towers olika delar samt för de återkommande renoveringar som följde 2002, 2006 och 2010. Då byttes också Lindab Capella ut mot Lindab Professor.”
 
Under 2013 slutfördes påbyggnationen av East Tower med 6 nya våningar, för att skapa utrymme för premiumdelen Upper House. Där installerades Lindabs Spaltspridare i spa-avdelning och konferensrum, ett luftdon som med sin stilrena, diskreta form är synnerligen väl lämpat för dessa exklusiva delar av hotellet. I Upper House bar svarar ett antal Lindab Plexus bafflar för kyld tilluft.
 
När West Tower (Tower 1) stod klart 2001 så installerades även där Professor i samtliga hotellrum, samt i restaurangen Heaven 23 – där i grålackat och svart utförande.
 
När slutligen Tower 3 byggdes 2011-2014 så valdes återigen Professor för alla publika delar som t.ex. konferensrum och restauranger.
 

Över 1 000 bafflar och don

Idag sitter närmare 1 000 kylbafflar och don i merparten av Gothia Towers rum, i restauranger, konferensrum och i ett flertal publika utrymmen.
 
Också i Svenska Mässans hallar finns Lindabs kylprodukter installerade i stor omfattning. Där kan, om man tittar noga, en mängd installationer med Lindab Carat skymtas högt upp under taken. Denna kylbaffel har monterats hängande och arbetar med s.k. våt kyla, alltså där kondensutfällning tillåts. När kylbafflarna är i drift så hamnar kondensvattnet dock inte som regn på mässbesökarna, utan samlas upp av Lindabs takavvattningsrännor placerade under varje baffel. En unik och lite udda lösning, men som verkligen kan ge de stora kyleffekter som behövs när mässgolven är fyllda.
 

Komfortabelt inneklimat central trivselfaktor

”Ventilation och inneklimat är utan tvekan en viktig trivsel- och komfortfaktor för högklassiga hotell som vårt”, säger Elisabeth Thomson, hotelldirektör på Gothia Towers, ”därför har vi alltid prioriterat detta. Våra gäster förväntar sig med all rätt ett trivsamt inneklimat, med komfortabla temperaturer i sina rum och i hotellets alla övriga utrymmen. Det löser vi genom att välja och arbeta med leverantörer som genom sina tekniska lösningar skapar förutsättningar för just detta.”
 

Ventilation och inneklimat är utan tvekan en viktig trivsel- och komfortfaktor för högklassiga hotell som vårt

Elisabeth Thomson, Hotelldirektör
 
Patrik Albertsson är projektledare fastighet på Gothia Towers och Svenska Mässan, och tekniskt ansvarig för bl.a. systemval. ”Idag sitter Lindabs kyl­bafflar i de flesta av våra publika utrymmen, och i en stor del av våra hotellrum. Dessa system har under en lång följd av år gett oss den funktion i form av komfortabelt inneklimat som vi kräver”, säger han. ”En annan avgörande faktor för oss är hög tillförlitlighet och säker funktion. Med 1 200 rum, ca 60 konferensrum, restauranger, barer och den omfattande mässdelen, så måste vi helt enkelt ha robust teknik och system som fungerar. Där har vi bra erfarenhet från Lindabs olika inneklimatprodukter.”
 

Nöjda entreprenörer

Under den långa tid som Lindab fått förmånen att leverera till Gothia Towers och Svenska Mässan har en rad ventilationsentreprenörer varit involverade.
 
För installationerna i Tower 2:s över del, Upper House, svarade Ventab i Göteborg. ”Lindabs leveranser av bl.a. Spaltspridare, Plexus kylbafflar och ljuddämpare fungerade utmärkt och helt friktionsfritt”, säger Mikael Wall på Ventab. ”Styrkan med dem är ju den kvalitet och breda produktsortiment som man associerar med varumärket Lindab, och de är idag en av våra viktigaste partners och leverantörer inom kanaler och inneklimatsystem.”
 
Förutom Ventab har bl.a. Fyrkantens Ventilation och dåvarande ABB Ventilation varit involverad i ventilationsinstallationerna genom åren.