Hedin Bil

Previous Next
  • Lastbilsanläggningen vid Hedin Bil Helsingborg under uppförande.
  • Den bakomliggande montagekonstruktionen för panelerna.
  • I synnerhet på anläggningen i Ängelholm handlar det om mycket exakt anpassning av aluminiumpanelerna till de förmonterade glaspartiernas linjespel.
  • Fasadmontage.
  • Adam Andersson och Kent Andersson, Kvidinge Plåtslageri monterar aluminiumkompositpaneler.

Bild 1/7

I korthet:

Till såväl personbilsanläggningen i Ängelholm som till lastbilsanläggningen i Helsingborg levererar Lindab även en komplett fasadlösning med aluminiumkompositpaneler i silver och svart, samt den bakomliggande konstruktionen för panelinfästningen. ”Arkitekten hade föreskrivit en aluminiumpanel som visade sig vara omöjlig att leverera med den tuffa tidsplan som gällde”, säger Peter Persson, VD på Kvidinge Plåtslageri. ”Vi tog då givetvis kontakt med Lindab istället då de är en av våra långvariga leverantörspartners. Lindab kunde snabbt återkomma med en lösning som motsvarade arkitektens krav på alla punkter."

map

Hedin Bil Ängelholm

Klippanvägen 16

262 71 Ängelholm

Sverige

​Hedin Bil är en familjeägd koncern med f.n. 39 bilanläggningar runt om i Sverige. Ett flertal av företagets anläggningar kännetecknas av en mycket tydlig ”corporate architecture”, d.v.s. ett eget och unikt exteriört och arkitekturmässigt formspråk. Det gäller i hög grad de nya anläggningarna i Helsingborg (last- och transportbilsanläggning) och Ängelholm(personbilsanläggning) som nu är under uppförande. Till båda dessa anläggningar levererar Lindab såväl kompletta inneklimatsystem samt fasadlösningar i aluminiumkomposit till Imtech Ventilation resp. Kvidinge Plåtslageri. De är exempel på en växande andel leveranser där Lindablösningar för både bygg och ventilation kommer till användning. ”Väl fungerande produktlösningar och bra support och stöd från Lindab” är både filialchef Mats Goldstrands, Imtech och VD Peter Perssons, Kvidinge Plåtslageri skäl till att återigen välja Lindab.

Inneklimatlösning med fördelar – och perfekt relation ”på köpet”
”Hela ventilationssystemet bygger på återvinning, då energianvändningen skall hållas på en låg nivå”, säger Thomas Israelsson, projektledare på Imtech och ansvarig för installationerna på Hedin Bils Ängelholmsanläggning.
       ”Här i Ängelholm är också fläktrummet utrustat med ett centralt kylaggregat, varför innetemperaturen året runt kan hållas på en behaglig komfortnivå. Med tanke på de omfattande fönsterytor som finns, speciellt i den stora utställningshallen, är detta en nödvändighet.” Systemet är uppdelat på utställning/kontor/konferensrum, servicehallar och omklädningsrum och omfattar förutom själva Lindab Safe kanalsystem och detaljer, en mängd olika takdon, ventiler, spjäll samt ett mindre antal VAV-komponenter för anläggningens konferensrum. Själva kanalsystemet monteras dolt i undertak och vägg. Ett liknade system, men något mer omfattande, installeras också i lastbilsanläggningen på Hedin Bil i
Helsingborg.
       ”Som vanligt har leveranserna från Lindab ’funkat’ bra, och våra killar är sedan lång tid vana vid montage av Lindabs grejor, så även där har det varit problemfritt. Själv har jag jobbat med Lindabs produkter i över 30 år,
och eftersom jag provat på även annat, så kan jag säga att Lindabs produkter känns bäst och mest gedigna. Dessutom har vi en kanonrelation med Lindabfilialen i Helsingborg liksom med Jonas Strand på donsidan, så
här finns inte mycket att klaga på”, avslutar Thomas Israelsson med ett leende. När det gäller skälen till valet av Lindab så instämmer Mats Goldstrand, filialchef på Imtech Ventilation, Helsingborg och tillägger att ”Jonas Strand på Lindab Indoor Climate har givit oss mycket bra support och stöd vid valet och dimensioneringen av don och övrig inneklimatutrustning”.
 
Komplett fasadlösning
Till såväl personbilsanläggningen i Ängelholm som till lastbilsanläggningen i Helsingborg levererar Lindab även en komplett fasadlösning med aluminiumkompositpaneler i silver och svart, samt den bakomliggande konstruktionen för panelinfästningen. 
       ”Arkitekten hade föreskrivit en aluminiumpanel som visade sig vara omöjlig att leverera med den tuffa tidsplan som gällde”, säger Peter Persson, VD på Kvidinge Plåtslageri. 
       ”Vi tog då givetvis kontakt med Lindab istället då de är en av våra långvariga leverantörspartners. Tony Hedin på Lindab kunde snabbt återkomma med en lösning som motsvarade arkitektens krav på alla punkter och på den vägen är det.” Såväl aluminiumpaneler, som skenor och fasadbeslag för själva infästningen, har levererats från Lindab, liksom en omfattande mängd Unite självborrande skruv för infästning. Hela lösningen – paneler, montagekonstruktion och infästningsmaterial – är i korrosionsklass C4 och har monterats med hjälp av laser då toleranserna är mycket små. 
       ”Samtliga plåtar skall anpassas till de snedställda fönsterpartier och fasadlinjer som kännetecknar Hedin Bils anläggningar, så det handlar om ett riktigt precisionsarbete”, säger Peter Persson vidare. ”Lindab har inte enbart svarat för själva materialleveransen, utan också varit involverat i
konstruktionen och försett oss med alla nödvändiga montageritningar. Att få en komplett lösning blir mer och mer nödvändigt och på den punkten ligger Lindab väl framme. Dessutom har leveranserna fungerat fint och vi har fått färdigkapade plåtar direkt till bygget. Därefter har vi gjort nödvändiga anpassningar på plats."

I Helsingborg har upp till 8 montörer från Kvidinge Plåt varit igång, och i Ängelholm som mest 5. Fasadytan i Helsingborg uppgår till ca 1 500 m2 och ca 1 300 m2 i Ängelholm. I Ängelholm är dessutom delar av fasaden och dess glaspartier välvda, varför aluminiumpanelen också följer denna form. Båda anläggningarna, där PEAB är huvudentreprenör, skall stå helt klara för överlämning under december i år.