Kulturhus i Kungsängen

Previous Next
  • Trivsamt café med trivsamt inneklimat.
  • Nya Kulturhuset – en välkomnande ljuslykta i mörkret.
  • Regula-styrda Architect kylbafflar.
  • I takt med att antalet besökare ökar – och värmen stiger – så anpassar det behovsstyrda Pascal-systemet automatiskt kyleffekten.
  • Cirka 80 st Regula Local, rumsenheter, sitter spritt över de sex våningsplanen.
  • Alla kanaler är vitlackerade för ett enhetligt intryck.
  • Alla kanaler är vitlackerade för ett enhetligt intryck.
  • Lindab Värmestrips styrs också via rumsregleringen.
  • Professor kylbafflar i det anslutande kommunhuset.

Bild 1/10

I korthet:

Genom att utnyttja en komplett materialleverans från Lindab har Windefalk Ventilation & Energi skapat en unik VAV-lösning för det nya kulturhuset i Kungsängen. Hela byggnaden har fått ett sekvensstyrt Pascal-system med don och kylbafflar, vilket ger stora energibesparingar. Dessutom har Lindab levererat det kompletta kanalsystemet med tillbehör, spjäll, ljuddämpare och alla sakvaror.

map

Kungsängens kultuhus

Furuhällsplan 1

196 40 Kungsängen

Som en kopparglänsade ljuslykta välkomnar nu Kungsängens nya kulturhus alla besökare och bjuder in till sex våningsplan av ljusa, fräscha och ändamålsenliga lokaler med bibliotek, utställning, samlingssalar, scener och café.
 
Windefalk Ventilation & Energi har svarat för den kompletta projekteringen och installationen av husets ventilations- och inneklimatsystem. ”Det är på många sätt en unik installation”, berättar Mikael Windefalk, VD på företaget. ”Kraven från Upplands-Bro kommun var en energieffektiv ventilationslösning med användning av bland annat VAV, behovsstyrd ventilation. Redan i ett tidigt skede föreslog vi dock att hela byggnaden och alla dess lokaler och rum skulle förses med VAV-system. Resultatet har blivit ett komfortabelt och trivsamt inneklimat samt en energiförbrukning, under den förväntade.
 

Komplett leverans

Lindab är en av Windefalk Ventilation & Energis ordinarie leverantörer. ”Genom att vi kunde köpa allt material, och då menar jag allt, från Lindab fick vi fler fördelar”, fortsätter Mikael Windefalk. ”Bra prisbild, enkelheten med allt från en leverantör och dessutom mycket bra support från Mats Ryd och Lindabs team vid driftsättningen av Pascal-systemet.”
 
Lindabs leverans omfattade hela kanalsystem med ljuddämpare samt ett Pascalsystem med ett 80-tal Regula-enheter, Pascal-don och Architect kyl­bafflar. Dessutom har rörinstallatören VVS-Kraft valt Lindabs värmestrips längs fönsterfasaderna, vilka också styrs via rumsregleringen.
 

Unik VAV-lösning

Det är två saker som är speciella med installationen på Kulturhuset”, förklarar Mikael Windefalk vidare. ”Dels att hela huset är VAV-styrt, dels att vi kör VAV med kylbafflar”.
 
Windefalks har valt att bygga ett sekvensstyrt VAV-system som vid kylbehov först öppnar spjällen till Pascal-donen och släpper på kyld luft. Räcker inte detta så öppnas också styrventilen på kylbafflarna och full kyleffekt fås. ”Det innebär att man undviker lågt flöde över kylbaffeln och därmed kallras”, fortsätter han. ”Just detta är en helt ny, intressant funktion hos senaste Regulagenerationen. Den klarar att köra värme, kyla och spjäll i sekvens, vilket ger stora fördelar för både inneklimat och energiförbrukning.”
 

Driftsättning med smidig support

Alla flöden är styrda från Lindab Reglula-enheterna som omfattar en övergripande Regula Master, fyra Regula Global samt ca ett 80-tal Regula Local, rumsregleringsenheter. Det gör att man slipper autonoma system som lever sitt eget liv, utan istället får ett synkroniserat och behovsstyrt system för hela byggnaden. Genom att till- och frånluften styrs i sekvens upprätthålls balansen i luftflödena kontinuerligt och automatiskt.  
 

Lindabs support har fungerat mycket smidigt

Mikael Windefalk
 

”Lindabs support har fungerat mycket smidigt”, säger Mikael Windefalk vidare. ”Då denna generation av Regula var helt ny så fick vi god assistans från Mats Ryd och hans team vid driftsättningen av systemet. Genom det instrument som Lindab är ensamt om på marknaden, kan man programmera om globala parametrar direkt från rumsenheten. Därmed kunde driftsättningen och inställningen av alla flöden göras ännu enklare och snabbare.”
 

Klart sänkt energiförbrukning

Anläggningen kan styras och övervakas från valfri dator genom att Regula kan kopplas upp via Modbus. Då Upplands-Bro kommun använder Schneidersystem för sin generella VVS-styrning, så leverade Lindab en s.k. taglista som möjliggör att Kulturhuset nu kan styras och övervakas, ned på rumsnivå, från kommunens ordinarie driftcentral.
 
”Den stora vinsten för beställaren är tveklöst att VAV körs över hela byggnaden”, avslutar Mikael Windefalk. ”Det ger direktstyrning av fläktarna istället för tryckstyrning, vilket innebär att fläktarna normalt går på 60% av nominella flödet. Resultatet är ett komfortabelt inneklimat och en god luftkvalitet i kombination med en låg energiförbrukning. Vårt mål var att leverera mer än vad kunden efterfrågade, och vi hoppas nu att detta kommer att synas tydligt i en sänkt energiförbrukning och nöjda brukare.”
 
Projekteringen skedde hösten 2013, installationerna påbörjades januari 2014 och driftsättning/slutbesiktning skedde i september 2014.