Lindab Stavanger

Previous Next

Bild 1/8

I korthet:

Trevlig och välfylld Shop, ett effektivt och stort lager samt kloka Lindablösningar var
man än vänder blicken utmärker Lindabs nya Stavangerfilial i Sandnes.

map

LINDAB STAVANGER

Fabrikkveien

56 4323 Sandnes

Norge

När Lindab Norge under 2008 beslutade sig för att bygga en ny och mer effektiv filial för Stavangerregionen så var valet av materialleverantör klappat och klart, fixt och färdigt, ja helt enkelt självklart! ”Jag tror nog ingen blir direkt överraskad av att finna så många Lindabsystem här”, säger filialchef Morten Lunde. ”Men för oss och våra kunder har det en mycket stor fördel, hela vår nya inläggning blir som ett enda stort ’show room’ för de lösningar vi erbjuder marknaden.” Filialen har en total yta på 2 300 m2, fördelat på butik, kontor och varmlager.

Lindab Safe kanalsystem och don från Comfort, liksom ytterväggar bestående av Lindab Sandwichpaneler är viktiga komponenter.
”Genom att vi valt en toppmodern temperatur-, CO2- och närvarostyrd VAV-lösning har vi skapat ett inneklimatsystem i kontorsdelen som
svarar mot högt ställda krav på såväl komfort som energieffektivitet”, förklarar Morten Lunde vidare.
”Mycket goda isoleringsegenskaper på våra sandwichväggar bidrar ytterligare till sänkt energiförbrukning.”

Samtliga mellanväggar är Lindab Construline, yttertaken består av Coverline högprofil och varmlagrets industriportar är Doorline.
”Nu kan våra kunder lasta och lossa inne i varmlagret eller lasta Construline och Rainline under gavelns skärmtak”, avslutar Morten Lunde, ”och givetvis ta en kopp kaffe i vår Lindab Shop. Där kan de också komplettera med verktyg och sakvaror som behövs för dagens arbetsuppgifter.”