Lundbeck

Previous Next

Bild 1/4

I korthet:

Fusion undertakskoncept med Lindab Fusion kylbafflar samt Lindab Safe kanalsystem till direktionsbyggnad. Fusion-konceptet vann 2007 Den Danske Designpris och sitter nu i allt fler undertak där estetik och funktionalitet sätts i  främsta rummet. Alla komponenter i Fusion-konceptet – kylbafflarna eller donen från Lindab, belysningsarmaturerna från Louis Poulsen och undertaket från Rockfon – har utvecklats så att de passar som perfekta integrerade pusselbitar i en mycket flexibel lösning.

Lundbeck är ett internationellt läkemedelsföretag med inriktning på att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel för psykiska och neurologiska sjukdomstillstånd.

map

LUNDBECK

Ottiliavej 9

2500 Copenhagen Valby

Danmark

”Fusion” betyder sammansmälta, slå samman eller förena. Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck valde nyligen Fusion till sitt nya, spektakulära huvudkontor.
Undertaket är en del av rummet som hyser flera viktiga funktioner, men dessvärre också kollisioner. Där skall belysning, ventilation och klimatisering placeras och samsas på bästa sätt. Ibland är det inte alldeles enkelt.
”Fastigheten har stora glasfasader och även om glaset har en reflekterande beläggning så insåg vi att det skulle ställa krav på god kylning och inneklimatisering." säger Svend Krogh Thomsen, projektledare på Lundbeck och tekniskt ansvarig för den 5 500 m2 stora byggnaden.
Under planeringen diskuterades också alternativet att kyla centralt och distribuera kyld luft genom kanalsystemet. ”Det hade dock medfört ett kanalsystem av betydligt större dimensioner och dessutom gjort koordineringen och projekteringen avsevärt mer komplicerad”, avslutar Svend Krogh Thomsen. ”Med Lindabs vattenbaserade kylbaffelteknik undvek vi dessa problem och gav vår VVS-installatör Klimodan en mer lättmonterad lösning. Vi är helt klart mycket nöjda med slutresultatet.”
 
”Fusion kylbaffel är en riktigt bra produkt att arbeta med och ju mindre kanaler, desto enklare montage”, säger Flemming Fredriksen och Jacob Simonsen, installatörer från Klimodan. ”Eftersom Fusion endast kräver kanaldimensioner på 125 mm så gick installationen smärtfritt och helt efter leveransschemat.”