Malmö Live

Previous Next
 • När man närmar sig Malmö centrum och Centralstation reser sig hotelltornen på Malmö Live och Clarion Hotel
	 allt högre. Hotellets skybar på 25:e våningen kommer att ge en extra dimension åt njutningen.
 • Totalt handlar det om ett luftflöde på 500 000 m3/h,
	 vilket ger en indikation på kanalsystemets storlek och
	 dimensionering. Ett tätt, energisnålt kanalsystem är en
	 viktig del i ambitionen att miljöcertifiera byggnaderna
	 enligt LEEDs högsta nivå Premium.
 • Den röda byggnaden innehåller den nya konsertsalen och blir ny hemvist för Malmö Symfoniorkester. Den gula, mellan konserthus och hotell, är kongressanläggningen. En gångbro tvärs över kanalen kommer att leda gående gäster och besökare direkt in i anläggningen.
 • Enbart till hotellets fasader har över 50 000 avlånga
	 specialtillverkade keramikbitar använts.
 • Också skybaren på 25:e våningen har ett väl tilltaget kanalsystem från Lindab i taket.
 • Hela ventilationsanläggningen är givetvis välbestyckad med Lindabs ljuddämpare, allt
	 för att skapa en tyst, komfortabel innemiljö. I de
	 installationer som förser konsertsalen med till- och
	 frånluft är dock mängden ljuddämpare klart över
	 det normala.
 • Högst upp i taket på en av foajéerna i hotelldelen skymtas TRP-plåten från Lindab som monterats av Lödde Plåt. Den stora mängden TRPplåt sitter emellertid dold på byggnadernas tak.
 • Det centrala fläktrummet med sina 12 aggregat är lätt att gå vilse i. Här behövs nästan
	 karta och kompass för att hita bland alla kanaler och installationer.

Bild 1/8

I korthet:

Malmö Live är stadens och södra Sveriges nya konsert- och kongresscentrum komplett med eget hotell på 25 våningar. Det är också landets för närvarande andra största byggplats och med en mycket central belägenhet, nästan mitt i Sveriges 3:e största stad, ställer det krav på effektiva och säkra leveranslösningar.

map

Malmö Live

Citadellsvägen

211 18 Malmö

Sverige

”Eftersom vi uteslutande använder oss av tidslossning så måste leveranserna komma vid exakt rätt tidpunkt”, säger Niclas Håkansson, projektledare på Skanska Inneklimat, som svarar för hela inneklimatinstallationen i konsert-, kongress- och hotellbyggnaderna. Lindab levererar ett mycket omfattande cirkulärt kanalsystem med detaljer och inte minst ljuddämpare. Dessutom har man även levererat TRP högprofil till Lödde Plåt för byggnadernas tak.
       ”Med Lindab som partner så vet vi precis när leveransen kommer och kan göra hela vår planering utifrån detta. Det känns bra på alla sätt och är en kedja som verkligen fungerar. Lindab har varit vår utvalda samarbetspartner inom ventilation under lång tid och deras förmåga att leverera rätt saker, i rätt tid, på rätt plats har sällan varit så betydelsefull som just här.”
       Skanska Inneklimat har jobbat med installationerna sedan maj 2013 och fått mer än en full lastbil i veckan från Lindab, direkt från fabrik. Hela anläggningen skall stå klar i maj 2015.

Rätt sak, rätt tid, rätt plats
Mitt i centrala Malmö, intill Malmö Universitets campus, Hovrätten i Skåne och Blekinge samt Malmö Centralstation, växer nu en helt ny stadsdel fram. Malmö Live är stadens nya stora kongress-, konsert -och hotellanläggning. Den breder inte enbart ut sig på marken genom att ta ett helt kvarter i anspråk, utan också på höjden med sina tre hotelltorn och skybar på 25:e våningen och 87 meter över havet. Turning Torso har helt enkelt en konkurrent under uppsegling när det gäller stadens landmärken.
       ”Det är också Sveriges andra största bygge och byggarbetsplats, och med placering mitt i en central storstad ställer det självklart stora krav på all logistik och leverans”, säger Niclas Håkansson, projektledare på Skanska Inneklimat som svarar för all inneklimatinstallation i de centrala byggkropparna på Malmö Live.
       ”Lindab har varit vår utvalda samarbetspartner under lång tid och deras förmåga att leverera rätt saker, i rätt tid, på rätt plats har sällan varit så betydelsefull som just här.”
       Leveranserna till Malmö Live omfattar alla cirkulära kanaler i dimensionerna 300-1 250 mm, inklusive detaljer och ljuddämpare. Dessutom har Lindab även levererat TRP-högprofil till Lödde Plåt för byggnadernas tak.Leveranserna till Malmö Live omfattar alla cirkulära kanaler i dimensionerna 300-1 250 mm, inklusive detaljer och ljuddämpare. Dessutom har Lindab även levererat TRP-högprofil till Lödde Plåt för byggnadernas tak.

Över 100 klockrena leveranser i rad
Att det är en stor byggarbetsplats förstår man efter lite sifferexercis. Projektyta 90 000 m2, d.v.s. motsvarande 13 fotbollsplaner. Konserthus med 1 600 sittplatser, kongresshall med 1 500 publikplatser plus den s.k.
flexibla salen med ytterligare 350 platser, samt 447 hotellrum och 157 nya lägenheter. Lägg till det två restauranger som skall drivas av den kände kocken Marcus Samuelsson och en miljö, som redan nu i byggfasen, avslöjar en spännande och attraktiv interiör och exteriör så förstår man att Malmö Live går utanpå det mesta. Byggherre är ett konsortium bestående av Malmö Stad, Skanska, Clarion Hotel och Malmö Symfoniorkester.
       ”Vi har jobbat med installationerna sedan maj 2013 och fått mer än en full lastbil i veckan från Lindab, säger Magnus Paulsson, ledande montör på Skanska Inneklimat. ”Detta säger ju också en del om omfattningen, men framför allt om Lindabs leveranssäkerhet. Inte en enda leverans av dessa
drygt 100 fabriksleveranser har missats – allt har kommit precis som utlovat. Jo, vid ett tillfälle så fick vi vänta, men det var stormen Svens fel, en trist historia som stängde ned hela bygget.”

Extrema ljudkrav
Hela byggnadskomplexet kommer att certifieras för LEED Platinum och är bl.a. utrustat med värme och kyla från geotermisk energi genom 75 bergshål borrade 280 meter ned i marken. Luftflödet är beräknat till 500 000 m3/h från 30 st aggregat, så det handlar verkligen om omfattande volymer.
       Mycket höga krav har ställts på ljuddämpning och akustik för konsertsalen. Den bildar en helt avdämpad och avvibrerad konstruktion som vilar på gummidämpade pelare. ”Det gör att Malmö Symfoniorkester kan framföra sin musik helt ostört och oberoende av om det i Flexibla salen intill pågår en rockkonsert för fullt”, förklarar Niclas Håkansson vidare. ”Det innebär långsamma luftflöden i konsertsalens till- och frånluftskanaler och mängder av inkopplade ljuddämpare från Lindab. Här har inget lämnats åt slumpen.

Lindab enda alternativet
Detta är Skanska Inneklimats hittills största installation och har sysselsatt 25 montörer som mest. ”Det ställer krav på att allt skall funka och det gör Lindab alltid, med säkra leveranser och bra kvalitet”, fortsätter Magnus Paulsson. ”Dessutom har vi Stefan Fasth, vår kontaktperson och klippa på Lindab Malmö. Eftersom vi uteslutande använder oss av tidslossning måste leveranserna komma vid exakt rätt tid. När vi beställer genom Stefan så vet vi precis när leveransen kommer och kan göra hela vår planering utifrån
detta. Det känns bra på alla sätt och skapar en kedja som verkligen fungerar.”
       ”När det gäller själva montaget så vill killarna inte jobba med annat än Lindab Safe”, avslutar Niclas och Magnus. ”Andra konkurrerande varumärken inom kanalsystem är fel på ett eller annat sätt, varför Lindab är det självklara valet. Den kvalitet, leveransservice samt ordning och reda man dessutom ger oss, gör att vi inte ser några som helst skäl att titta åt andra håll. Sedan lyssnar Lindab på oss, en mycket viktig aspekt när man skall bygga långsiktiga relationer.”