Rållia bygger logistikcenter för webbutiken Boozt.com

Previous Next
 • Den 5 520 m2 stora huvudhallen på det nya logistikcentret för Logent som Rållia Bygg uppför i Rebbelberga industripark, Ängelholm.
 • Den östra gavelns sandwichpaneler i Vit och Mörkröd polyesterbeläggning monterades på en enda dag.
 • Här ser man tydligt sandwichpanelens uppbyggnad med
	 200 mm mineralull och ett mycket bra u-värde på 0,20.
 • Sandwichpanelerna lyfts upp med kranbil, ställs ned på underliggande element och skruvas fast i stålpelaren. Över stående panelskarvar kommer sedan en täckande pilasterplåt att monteras.
 • Sandwichpanelerna lyfts upp med kranbil, ställs ned på underliggande element och skruvas fast i stålpelaren. Över stående panelskarvar kommer sedan en täckande pilasterplåt att monteras.
 • Rållia Byggs Björn Ohlsson och hans kollegor skruvar panel för fulla muggar.
 • Lindab Takprofil LTP 130
 • I paketlösningen från Lindab ingår också ett färdiglagt s.k. kombitak som här läggs av Kenneths Takservice.
 • I paketlösningen från Lindab ingår också ett färdiglagt s.k. kombitak som här läggs av Kenneths Takservice.
 • I paketlösningen från Lindab ingår också ett färdiglagt s.k. kombitak som här läggs av Kenneths Takservice.

Bild 1/10

I korthet:

Leverans av en större och en mindre Lindabhall på sammanlagt 6 400 m2 för expansion av ett befintligt logistikcenter i Ängelholm, södra Sverige. Leveransen är den senaste i en mycket lång rad av halleveranser
till Rållia Bygg.

map

Boozt Logistikcenter

Framtidsgatan

Ängelholm

Sweden

”Lindab ger oss kompletta hallbyggsatser av hög kvalitet, men inte minst en support och ett samarbete som är i princip problemlöst”, säger Björn Ohlsson, projektledare på Rållia Bygg. ”När problem ändå uppstår, för det gör det ju trots allt då och då, löser Tomas Ledel och hans team på Lindab
det hela på bästa möjliga sätt. Att vi jobbat med dem i över 25 år talar ju sitt tydliga språk.”

Rållia Bygg uppför för närvarande en större och en mindre Lindabhall för expansion av en befintlig logistikbyggnad i Ängelholms Rebbelberga industripark. Byggnaderna kommer att användas som logistik- och
distributionscenter för Logent och webbutiken Boozt.com.
         ”Det här är långt ifrån den första Lindabhall som vi bygger”, säger Björn Ohlsson, projektledare på Rållia Bygg. ”Vårt samarbete med Lindab sträcker sig över 25 år tillbaks i tiden. Förutom den höga och jämna kvaliteten på Lindabs olika produkter och system, så är det smidiga samarbetet med Tomas Ledel på Lindabs Hallcenter i Falkenberg förklaringen till att vi om och om igen vänt oss till Lindab. Man kan sammanfatta vårt samarbete med orden ’inga problem’, för både Tomas och teamet bakom honom anstränger sig verkligen för att allt skall gå så smidigt som möjligt.”

Den stora Lindabhallen på 60 x 92 meter byggs parallellt med den befintliga och kommer därefter att kompletteras med en något lägre hallbyggnad på 24 x 39 meter för att binda samman den nya och befintliga
logistikhallen.
        ”Lindabs hallösning ger en snabb och smidig hallbyggnation. I detta fall handlar det om Lindabhallens traditionella stålstomme, här utrustad med betongsockel och Lindabs sandwichpaneler i två kulörer. Det ger
ett effektivt montage och direkt en färdig vägg, såväl in- som utvändigt”, fortsätter Björn Ohlsson. ”Genom att spännvidden på denna hall är större än vanligt medför det något kraftigare dimension på de stålbalkar där
infästningen av sandwichpanelerna sker. Det gör att man får trycka lite mer med skruvdragaren, men med de skruvar som ingår i paketet (från Lindabs dotterbolag Unite, reds. anm) så funkar det fint trots allt.”
 
Hittills har Rållia hunnit lägga takets bärande takplåt, galvad Lindab LTP 130, färdigställt östra gavelväggen samt just påbörjat montaget av sandwichpanelerna på norra långsidan.
        ”Vi satte hela gaveln och monterade ca 10 fack (mellan varje bärande pelare) på en dag”, avslutar Björn Ohlson. ”Det ger ett bra flöde på hela montaget, något som naturligtvis är A och O i dagen byggande. Utan tvekan spelar Lindabs lösningar en viktig roll för oss när det gäller att snabbt kunna leverera hallar som uppfyller våra kunders krav på kvalitet, ekonomi och energiförbrukning.”
 
Lindabs hallösning omfattar förutom stomme, tak- och väggsystem också samtliga beslag, infästningsdetaljer, gångdörrar, takskjutportar, brandskjutport, lasthus m.m. Byggnaderna kommer att stå färdiga för inflyttning vid årsskiftet 2014/2015.