Runda Huset i Jönköping - utrustat med framtidens inneklimatsystem

Previous Next
 • Slutresultaten kommer att bli ett nytt landmärke för Jönköping.
	  Bild: Tolust/Yellon
 • Huskroppens status vid reportage i slutet av augusti 2015.
 • Solusbafflarna i sitt solfjäderformade montage.
 • När byggnaden är färdig kommer det att bli en öppen och härlig kontorsmiljö med utsikt åt alla håll.
	  Bild: Tolust/Yellon
 • Smidig installation av Solusbafflar.
 • Kanalslingan som försörjer varje Solusbaffel med tilluft.
 • FS-Service installerar. Installation av Solusbaffeln är mycket enkel och snabb, både vad gäller luft och vatten.
 • Martin Haglund, Lindab och Jonas Skörd, VD på FS-Service.
 • Runda Huset – intressant och imponerande hur man än ser det.

Bild 1/9

I korthet:

Lindabs premiärlevererans av det nyutvecklade, temperaturutjämnande kylbaffelsystemet Solus till den 16 våningar höga kontorsbyggnaden Runda Huset i Jönköping. Solus flyttar energin från kylda till värmda rum, och blandar och återcirkulerar det tempererade vattnet istället för att som vid traditionella system ständigt kyla ned eller värma upp det. ”Vi ser Solus som en mycket spännande lösning och något som helt klart representerar framtiden för inneklimatsystem”, säger Gunnar Järvhammar från fastighetsägaren Tolust.

map

Runda Huset

Munksjöstaden

Jönköping

Framtidens inneklimatsystem är här

 
I Munksjöstaden, i Jönköpings centrala delar, händer det spännande saker. Här uppför fastighetsägaren Tolust ett nytt landmärke för staden i form av den 16 våningar höga kontorsbyggnaden Runda Huset. Det blir inte enbart ett arkitektoniskt landmärke, det blir också en milstolpe för en helt ny, ja faktiskt världsunik, inneklimatteknik: Lindabs nyutvecklade Solussystem.
 

Temperaturutjämnande enkretssystem

Solus arbetar som ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem. Det sker genom att systemet återanvänder värmeenergin i byggnadens vattenkrets och flyttar energin från kylda till värmda rum – allt utifrån det faktiska behovet. Genom att returvattnet från byggnadens olika zoner blandas, kan det tempererade vattnet och energin återcirkuleras istället för att som vid traditionella system ständigt kylas ned eller värmas upp. Det sker genom att samtliga bafflar är kopplade till en och samma vattenkrets. I Runda Husets fall handlar det om närmare 500 Solusbafflar på sammanlagt 16 våningsplan.
 
Då Solus passar utmärkt tillsammans med alla former av förnybar ­energi, så kan stora energivinster realiseras. Upp till 50% lägre kylenergianvändning och 10-15% lägre värmeenergianvändning tillgodoser på ett mycket bra sätt marknadens krav på energieffektiva inneklimatlösningar.
 
Ett utmärkande drag för Solus är också att baffeln helt saknar rörliga delar – inga ventiler, inga ställdon, ingen styrning, inga rumsgivare. Vätskeflödet och luftflödet är likadant i alla bafflar och hela inneklimatsystemet regleras, liksom eventuell spetsning med fjärrvärme eller fjärrkyla, från fläktrummets styrsystem.
 

Framtidens inneklimatsystem

Runda Huset blir utan tvekan en spektakulär byggnad och är redan mycket omtalad. Själva byggnadskroppen är helt cylinderformad och ligger i en svag sluttning ned mot Munksjön i centrala Jönköping.
 

Byggnaden ställer med sina stora glasytor höga krav på inneklimatlösningen.

Gunnar Järvhammar, Lustgården AB
 
”Kontorsbyggnaden Runda Huset är första delen i den exploatering av området vi nu påbörjats. Byggnaden ställer med sina stora glasytor höga krav på inneklimatlösningen. Vi vill uppnå jämn temperatur i hela huset över dygnet, och skapa en god miljö för våra hyresgäster”, förklarar Gunnar Järvhammar, på Lustgården AB, som tillsammans med Tosito AB är hälftenägare i Tolust. ”Vi ser Solus som en mycket spännande lösning och något som helt klart representerar framtiden för inneklimatsystem. Vi har stora förväntningar på hela projektet, där Runda Huset är en central del.”
Redan under hösten 2014 fick Tolust genom sin ventilationsentreprenör och konsult FS-Service en presentation av Solussystem, och bland annat tillfälle att se en pilotanläggning med kyldrift i Malmö. ”Solus energibesparing, enkla installation, försumbara underhållskostnader, men framför allt möjligheten till en jämn temperatur i hela byggnaden, dygnet runt, var faktorer som fällde avgörandet”, fortsätter Gunnar Järvhammar.
 

Enkel installation

FS-Service har spelat en viktig roll i processen och såg tidigt de möjligheter som Solus skulle kunna ge. ”Solus var en för oss helt ny produktlösning när Martin Haglund på Lindab presenterade den för oss”, berättar Jonas Skörd, projektledare och delägare på FS-Service. ”Den uppfyllde mycket väl Tolust krav på inneklimatsystemet och ledde till att vi fick både konsult- och installationsansvaret för anläggningen.”
 
Installationer har pågått sedan mitten av juli 2015 och hittills har FS-Service monterat Solus på fem av våningsplanen, och knappt varannan vecka monteras ett nytt plan i takt med att det blivande 16-våningshuset växer i höjden. Runt 30 Solusbafflar monteras på varje plan, de flesta i den yttre solfjäderformade ringen som kommer att bilda det öppna storkontoret.
”Allt har fungerat fint”, säger Jonas Skörd, FS-Service, ”och själva installationen och inkopplingen av Solusbafflarna är helt okomplicerad. Vi monterar bafflarna i ett solfjädersmönster ut mot fönstren och därefter sker provtryckning av Bankeryds Rör som svarar för inkopplingen av bafflarna till vattenkretsen.”
 
”Vi provtrycker varje baffel med 10 bars tryck, eftersom detta med marginal är det maximala vattentryck som bafflarna kommer att utsättas för”, förklarar Lars Svensson på Bankeryds Rör. ”Själva systemet är i sig mycket enkelt, med ett vattenflöde på varje plan, helt utan någon injusteringsutrustning. Efter provtryckningen kopplar vi sedan in varje baffel i den sammanhängade vattenkretsen. Det är naturligtvis spännande för oss att vara med i detta nytänkande och i något som inte gjorts tidigare.”
Efter detta moment ansluter FS-Service tilluftskanalen till varje baffel och hela installationsprocessen är klar. ”Det har inte bara givit oss en smidig, återkommande installationsrutin. Genom att Solusbaffeln helt saknar rörliga delar och individuell injustering, så kommer också den traditionella och ofta resurskrävande ruminjusteringen att helt och hållet bortfalla.”
 

Även kanalsystem och VAV

Också ett omfattande kanalsystem från Lindab växer fram i takt med att installationerna fortgår. På varje plan monteras en cirkulär tilluftskanal till de solfjädersmonterade Solusbafflarna, liksom till de Solusbafflar som placerats invid det centrala schaktet där konferensrum, fikarum m.m. ska placeras.
 
I byggnadens större konferensrum ska även VAV-system från Lindab installeras och komplettera Solusbafflarna. Dessutom tillkommer alla kanalinstallationer för frånluft i form av frisug, samt naturligtvis riktigt rejäla kanaldimensioner i husets centrala kanalschakt.
 

Första gången i världen kylbafflar används på detta sätt.

Göran Hultmark, utvecklingschef Lindab 
 

Stort utvecklingsarbete

”Det vi nu gör – och det är faktiskt första gången i världen kylbaffar används på detta sätt – är att använda en enda vattenkrets för både kyla och värme”, förklarar Göran Hultmark, utvecklingschef på Lindab Indoor Climate Systems. ”Det innebär rent praktiskt att samma vattenkrets kommer att värma i vissa rum, och kyla i andra rum, helt beroende på varje enskilt rums läge i förhållande till solinstrålningen samt den värmebelastning rummet är utsatt för, d.v.s. om en eller flera personer vistas i rummet.
Under höst, vinter och vår flyttas värmeenergin i huset mellan de rum där värmetillskott behövs till de rum där värmeöverskott finns, helt gratis. ”Det innebär att en jämn temperatur uppnås i hela byggnaden och alla dess rum”, fortsätter Göran Hultmark. ”Det innebär också att man bara behöver förse byggnaden med den energi som motsvarar skillanden mellan kylbehovet och värmebehovet, vilket sänker den totala energiförbrukningen för uppvärmning med ca 10-15%. Sommartid innebär en nära nog konstant vattenkretstemperatur på ca 20° att frikyla kan användas i mycket hög utsträckning, i Runda Husets fall fjärrkyla från Vättern. Det kapar kylenergikostnaden med upp till 50% eftersom denna fjärrkyla täcker byggnadens hela kylbehov oavsett årstid.”
 

Solus känns som ett efterlängtat nytänkande.

Gunnar Järvhammar, Lustgården AB
 

Nytänkande och kundnytta

”Vi är utan tvekan förespråkare för nytänkande inom byggbranschen, och Solus känns just som ett sådant efterlängtat nytänkande”, säger Gunnar Järvhammar vidare. ”Bra behagligt inneklimat, med en jämn temperatur är livsviktigt för oss. Endast då kan vi erbjuda våra hyresgäster långsiktig komfort och god, produktiv innemiljö. Med Solussystemet kommer vi också att sänka vår energiförbrukning rejält, på grund av det minskade behovet av tillskottsenergi. Dessutom bortfaller så gott som helt kostnaden för underhåll av bafflarna. Om jag får säga det själv, får vi nu ett makalöst fint kontorshus och kan vara stolta över att snart ha realiserat ett projekt som detta. Det känns också tillfredsställande att vi följer tidsplanen för byggnations- och installationsarbetena, då nu tidpunkten för första inflyttning närmar sig med stormsteg.”
 
Vecka 50 (2015) flyttar det nordiska IT-tjänsteföretaget Evry in på plan 11-16. Gärde Wesslau Advokatbyrå är också klar som hyresgäst, liksom ett gym i sutterängplanet och halva entréplanet, samtidigt som Evry har option på ytterligare ett plan.