Scandic Crown

Previous Next
  • Ett av de 130 nya rummen på Scandic Crown, Göteborg. I hallens tak sitter de helt nya hotellapparaterna Munio från Lindab som är anpassade till hotellkrav vad gäller kapacitet, inbyggnad och underhåll.
  • Lindabs nya hotellapparat Munio är utvecklad för montage i halltaket för typiska hotellrumslösningar. Rummets luft sugs in för cirkulation genom takgallret, passerar kylbaffel och blandas där med frisk tilluft från ventilationssystemet. Den blandade luften blåses därefter ut genom det långsmala, vertikalt placerade, tilluftsgallret – med en temperatur som helt uppfyller gästens önskemål.
  • Munios i normal drift med stängt takgaller.
  • Munios i normal drift med stängt takgaller.
  • Bilden visar Munios kompakta uppbyggnad.

Bild 1/5

I korthet:

Lindabs hotellapparat Munio, en kylbaffellösning speciellt utvecklad för hotell, har nyligen monterats på Scandic Crown, Göteborg i samband med en genomgripande renovering av 130 av hotellets rum. ”Vi ser Munio som en helt suverän hotellösning – kompakt, effektiv, fullt integrerbar och med enkelt underhåll”, säger Thomas Skarland, Scandic Crown.

map

Scandic Crown

Polhemsplatsen 3

41111 Göteborg

​Scandic Crown i Göteborg ingår i den internationella hotellkedjan Pandox Hotels och är ett av kedjans 104 hotell i 8 länder. På Scandic Crown har en omfattande renovering av plan 5 och 6 genomförts och 130 helt nya rum har skapats. Alla material, all inredning, samt varje rums inneklimatsystem har bytts ut och endast själva planlösningen har bibehållits. Idag är hotellets samtliga rum utrustade med aktiva kylbafflar.

”Denna gång har vi valt att satsa på den helt nya hotellbaffeln Munio från Lindab. En lösning som genom att kombinera hög kyleffekt, små inbyggnadsmått och full möjligheter till central och automatiserad styrning passar oss perfekt”, förklarar Thomas Skarland, teknik- och fastighetsansvarig på Scandic Crown.
 

Helt och hållet ett gästanpassat rumsklimat

Hotellet har nu innertaksmonterade Munio-kylbafflar och kylning via fjärrkyla samt konventionell rumsuppvärmning genom radiatorer. Hela inneklimatet styrs centralt från ett teknikrum bakom receptionen och ger precis de möjligheter till klimatkomfort och anpassning som man vill erbjuda sina gäster. Med systemet kan Scandic Crown styra temperaturen i varje enskilt rum och anpassa inneklimatet efter gästens önskemål.
 
”Det innebär att vi kan ställa rumstemperaturen via receptionen i samband med gästens incheckning. Därefter kan naturligtvis gästen själv anpassa temperaturen genom den ställbara givaren i rummet. Systemet med Munio hotellbafflar som vi centralt kan övervaka och styra tror vi mycket starkt på”, berättar Thomas Skarland.
 
Lindab har också levererat styrsystemet till rummens radiatorer, vilket innebär att man genom bafflarnas och radiatorernas DUC:ar (nätverksinterface) kan styra varje kyl- och uppvärmningsenhet individuellt.
 

Perfekt hotellösning för kyla

”Själva kylbafflarna är mycket smidiga och kompakta och har visat sig vara mycket enkla att montera. Munio är mycket väl anpassat till det typiska takmontaget i ett hotellrums halldel. Dessutom har Lindab anpassat lösningen till våra takmått och det gör att lösningen mycket diskret tagit plats i de 130 ombyggda rummen. Våra kontakter med Lindab har fungerat på ett mycket bra sätt och man har lyssnat på och tagit hänsyn till våra krav och önskemål”, fortsätter Thomas Skarland.
 


Dessutom har Lindab anpassat lösningen till våra takmått och det gör att lösningen mycket diskret tagit plats i de 130 ombyggda rummen

 
 – Thomas Skarland, teknik- och
fastighetsansvarig på Scandic Crown.
 
 
Ytterligare en fördel är smidig rengöring av kylbaffeln eftersom man bara behöver öppna gallerlåset. På så sätt är hela baffeln tillgänglig för snabb och enkel rengöring. ”Att ha ett kylsystem utan rörliga delar som dessutom kan rengöras på någon minut är betydelsefulla fördelar när det handlar om 130 enheter.”