Skatteverket Malmö

Previous Next
  • Ca hälften av Skatteverkets lokaler i Malmö på totalt 14 000 m2 är nu ombyggda och utrustade med ett inneklimatsystem från Lindab som installeras av Imtech.
  • Lindabs driftsättningstekniker Henrik Pedersen (t.v.) visar Dan Ingvarsson, injusteringstekniker på Imtech (t.h.) den enkla injusteringsprocessen via Regula Master.
  • Enegieffektivt, lättinstallerat och lättinjusterat var de krav som låg bakom valet av Lindab.
  • Här ser man kylbafflarna Professorn i taket.
  • Även om det tillhör undantagen kan dock don behöva checkas fysiskt. ”Det är precis vad vi gör här”, säger Dan Ingvarsson. ”Då är det bra att ta hjälp av den gamla hederliga stegen, ett hjälpmedel
	  jag annars klarar mig utan vid injusteringen av Lindabs system.”

Bild 1/7

I korthet:

Skatteverket i Malmö har gjort en omfattande ombyggnad av sina lokaler och använder sig av Lindabs VAV-system Pascal och kylbafflarna Professorn för en mer energieffektiv inneklimatlösning.

map

Drottninggatan 16

211 49 Malmö

Skatteverket i Malmö har sedan lång tid tillbaks haft sina lokaler vid Drottninggatan i Malmö. Under 2013 beslutade fastighetsägaren Niam, tillsammans med Skatteverket, att en mer omfattande ombyggnad av fastigheten Nora 11 skulle genomföras. Målet var att ge byggnaden en mer funktionell lösning genom skapandet av ett öppet kontorslandskap samt en helt ny ljusgård, och att miljöcertifiera byggnaden till Miljöbyggnad Silver genom användandet av bl.a. mer energieffektiva inneklimatlösningar. 

Ventilationsinstallatören Imtech valde en inneklimatlösning från Lindab som dels uppfyllde energikra­ven, dels gav en smidig och enkel installation. ”Med Lindabs VAV-system Pascal och Professorkylbafflar, styrda via ett Regulasystem har vi fått en ergonomisk och ekonomisk lösning”, säger Dan Ingvarsson, injusteringstekniker på Imtech. ”Allt är lättillgängligt och smidigt, vilket gör att vi behöver lägga mindre tid och pengar på både installation och injustering.”
Inneklimatsystem för energieffektivisering
Huvudentreprenören Veidekke gav ventilationsinstallatören Imtech uppdraget att installera dessa inneklimat­lösningar, vilka utgör viktiga beståndsdelar av den nya miljöcertifierade lösningen. Imtech, i sin tur, valde en lösning med Professorkylbafflar och Pascal VAV-teknik från Lindab. Dessa system har under hösten instal­lerats av Imtech i den första fasen av ombyggnationen, och f.n. pågår injusteringen av inneklimatsystemet inför inflyttningen under februari 2015. Byggnadens samtliga mötesrum är utrustade med närvarostyrda och temperaturreglerade Pascal/Regula-system.
Anpassad styrning
I projektet har befintliga ventilationsstammar i byggnadens schakt använts, medan nya Lindab Safe-kanaler dragits ut till varje plans don och ventiler. ”Utifrån dessa förutsättningar, och de föreskrivna kraven, har vi till­sammans med Imtech designat en temperaturstyrd Regula-lösning med Professor kylbafflar och Pascal VAV-system som centrala delar. Eftersom också bafflar ingår i inneklimatlösningen, och denna har utgått från den befintliga byggnadens begränsningar, har man valt att tryckstyra fläktarna istället för att, som mer normalt i en VAV-lösning, arbeta med frekvensstyrning”, berättar Jonas Strand, Lindab.
Samtliga rum är utrustade med Regula rumsstyrning, medan den bakomliggande styrningen sker via centralenheterna Regula Master, i detta fall är således anpassade för tryckstyrning och ventilreglerad baffelstyrning. Injusteringen görs genom att ett grundtryck, tillräckligt för samtliga Professorbafflar, sätts. Därefter kontrolleras via Regula Master att samtliga Pascal-don är rätt inställda för sina maxflöden. Slutligen kontrol­leras att samtliga enheter har ett maximalt flöde på 85%. Genom att alla Pascaldon idag har en motoriserad kolv som styr flödet, innebär detta att all injustering enkelt kan göras via den centralt placerade styrenheten Regula Master med hjälp av varje dons unika adress.
Ergonomisk och enkel injustering
”Denna inneklimatlösning, med Pascal och Professor styrda via Regula rums- och centralenheter, ger en både ergonomisk och ekonomisk lösning för oss”, säger Dan Ingvarsson, injusteringstekniker på Imtech. ”Allt är lättillgängligt och smidigt vilket gör att vi kan lägga mindre tid och pengar på både installation och injustering. Nu slipper vi springa upp och ned för stegar och ställa varje enskilt don. Idag har vi visserligen bytt ett spjäll i ett av det installerade Pascaldonen, och då kom stegen fram, men totalt sett innebär Pascal och Regula stora fördelar.”
Sedan en tid tillbaks svarar Lindabs driftsättningstekniker Henrik Pedersen för support kring instal­lation, användning och injustering av bl.a. Pascal och Professor i södra Sverige. ”Att ha teknisk support från Henrik och Lindab är mycket betydelsefullt. Det ger oss och mig trygghet och säkerhet under hela processen”, avslutar Dan Ingvarsson. ”Jag är dessutom ganska ny på Pascal och Regula, men har nu fått en mycket god inblick i hur det fungerar och hur injusteringen går till. Jämfört med andra system ger detta stora tidsvinster, något som kommer både oss och slutkunden tillgodo.”