Sony Ericsson

Previous Next

Bild 1/4

I korthet:

Skanska Inneklimat har svarat för installationen av ventilationssystemet med BRa VVS Konsult i Kalmar som ventilationskonsult. I fastigheten, som ägs av Skanska Öresund, har Skanska Inneklimat valt att installera såväl ett Lindab Safe kanalsystem som kylbafflar, värmepaneler och till- och frånluftsdon från Lindab.

map

Sony Ericsson, Ideon Science Park

Scheelevägen 22

223 63 Lund

Att tillverka och marknadsföra mobiltelefoner år 2010 blir allt mer en fråga om den optimala kombinationen av teknik och innehåll. Sony Ericsson har som vision ”att bli det ledande märket inom kommunikationsunderhållning”. Det är utan tvekan en av förklaringarna till att man nu samlar sin IT-verksamhet inom Mobile Communications till den helt nya och 9 000 m2 stora parbyggnaden Forskaren i Ideon Science Park, Lund. Naturligtvis är kraven på ett bra inneklimat stora, men också flexibilitet inför framtida förändringar sattes högt på kravlistan. Ett inneklimatsystem från Lindab löste smidigt kraven.
 
”Sony Ericsson ville ha en flexibel planlösning och kunna ändra rumsindelningen allt eftersom behoven ändrades”, säger Tommie Öhman, BRa VVS Konsult, ansvarig för ventilationssystemets konstruktion. ”I fastigheternas kontorslandskap och övriga rum har vi placerat Lindab Professor kylbafflar och RS14-don på sådant sätt att man lätt kan ändra layouten utan att inneklimatet påverkas. Genom att konstruera kanalsystemet med en rektangulär slingledning på varje plan och till denna ansluta planets samtliga bafflar och don har vi kunnat lägga tryckfallet över dessa och därigenom sluppit injusteringen. För uppvärmningen har vi använt Lindab Atrium, vilka sitter placerade i tak längs byggnadens samtliga fönsterpartier.”
Under konstruktionsarbetet använde sig BRa VVS Konsult av Lindabs TEKNOsim för att beräkna och välja rätt bafflar. ”Dessutom fick vi suverän support av Jonas Strand och hans kollegor på Lindab Comfort”, fortsätter Tommie Öhman. ”Att få hjälp med beräkningar direkt och känna att man kan diskutera med en professionell och mycket påläst partner känns tryggt och bra.”
”Vi hade frihet att själva välja leverantör då inget fabrikat var föreskrivet”, säger Sven Johansson, Skanska Inneklimat, ”och eftersom Lindabs pris var bra, vi fick god hjälp med beräkningar och vi känner deras leveransservice sedan tidigare så valde vi Lindab. Deras kylbafflar är lätta att montera i undertaken och passar givetvis utmärkt till kanalsystem Lindab Safe.”
Under byggtiden fattades beslut om att ändra fläktaggregaten till roterande värmeväxlare för att på så sätt kunna nå upp till Skanskas nya energinorm ”Green Building”. Detta kunde ske utan några problem med de redan installerade donen och kylbafflarna från Lindab.