Klimatvägg för Storfinnforsen

Previous Next
  • E.ON:s kraftverksdamm Storfinnforsen i Ramsele. Här bygger Normek en ny klimatvägg för att bromsa sprickbildning i betongen på dammens forssida. 300 mm tjocka sandwichpaneler från Lindab är en av konstruktionens centrala komponenter. Tillsammans med Ramseledammen levererar Lindab 19 000 m2 panel.
  • Nästan färdig klimatvägg. De breda TRP-plåtarna som ska täcka panelskarvarna, och återskapa lite av den känsla som monoliterna skapade (och som fortfarande syns till höger), är ännu ej monterade.
	  Nästan färdigt montage vid dammens västra sida.
  • De ca 350 kg tunga och 300 mm tjocka sandwichelementen monteras enkelt och smidigt. Genomtänkta lyftanordningar liksom Marutex-skruv från Unite, gör att två fack med totalt ca 20 paneler sätts på plats per dag.
	  Pågående montage öster om dammluckorna.
  • De ca 350 kg tunga och 300 mm tjocka sandwichelementen monteras enkelt och smidigt. Genomtänkta lyftanordningar liksom Marutex-skruv från Unite, gör att två fack med totalt ca 20 paneler sätts på plats per dag.
	  Pågående montage öster om dammluckorna.
  • Snabbt och smidigt montage av färdigisolerad vägg. 300 mm stenull ger ett U-värde på 0,13 m²·K/W.
  • Snabbt och smidigt montage av färdigisolerad vägg. 300 mm stenull ger ett U-värde på 0,13 m²·K/W.
  • Världens långsmalaste tak? 5 meter brett. 800 meter långt.

Bild 1/7

I korthet:

Även dammväggar i betong behöver isolering, åtminstone om livslängden ska ökas avsevärt. Stål- och fasadföretaget Normek bygger nu en klimatvägg på Sveriges största betongdamm för kraftaktören E.ON. ”Lindab sandwichpanel, takprofiler och rostfri Marutex-skruv ger oss ett snabbt effektivt bygge, och en klimatvägg med mycket bra U-värde”, säger Johan Erickson, Normek, ”samt säker, tillförlitlig logistik som gör att vi kan arbeta helt efter den uppsatta tidsplanen. Att E.ON också är mycket nöjda gör inte saken sämre.”

map

Storfinnforsen

Med en 800 meter lång dammvägg, tillverkad av 100 000 m3 betong, och en jordvall på ca 400 meter, blev Storfinnforsen i Ramsele Sveriges största betongdamm när den byggdes mellan åren 1948 och 1954. För att öka livslängden byggs nu en klimatvägg.

Den är fortfarande Sveriges största betongdamm och ett imponerande byggnadsverk från vilket kraftaktören E.ON levererar ca 120 MW, så gott som dygnet runt, året runt. Det gör Storfinnforsen till en av E.ON:s största kraftverk, produktionsmässigt sett. Betong är ett byggnadsmaterial med mycket lång livslängd, men när det används som skiljevägg mellan vatten och luft, utsätts betongen för mycket stora temperaturvariationer. På dammsidan finns vattenvolymen som ger extremt små temperaturvariationer. På dammutsidan däremot, kan dygns­temperaturen variera med så mycket som 20-25 °C.
 

Klimatväggen förlänger dammarnas livslängd
med uppemot 100 år

Anders Nyberg, E.ON
 

100 års ökad livslängd

"Det gör att betongen utsätts för betydande klimatpåverkan med efterföljande sprickbildning och åldrande", förklarar Anders Nyberg, E.ON, ansvarig för projekten vid kraftverksdammarna i Storfinnforsen och Ramsele. "Redan under 90-talet byggdes därför en s.k. klimatvägg, mellan monoliterna på dammväggens utsida, för att dämpa temperaturvariationerna. För ett par år sedan bestämdes dock att vi skulle ta ett större och mer långsiktigt grepp som förlänger dammarnas livslängd med uppemot 100 år. Vi bygger därför en ny och heltäckande klimatvägg längs hela betongväggen och skapar ett stabilt tempererat klimat för betongen på båda dammarna. Genom att vi återvinner spillvärme från kraftproduktionen via värmeväxlare så eliminerar vi helt miljöpåverkan."
Stål- och fasadkoncernen Normek svarar för leverans och montage och har valt att använda Lindabs sandwichpanel för det omfattande projektet.
 

Respektingivande paneltjocklek

"Själva klimatväggen består av ett upp till 40 meter högt bärverk på vilket Lindab sandwichpaneler skruvas fast", förklarar Johan Erickson, produktionsledare på Normek och ansvarig för arbetena med klimatväggen på båda dammbyggena.
 
Från Lindab Luleå levereras sandwichpanel i den respektingivande tjockleken 300 mm, samt även balkprofiler och TRP-plåt för klimatväggens ca 5 m smala och 800 m långa (!) dubbeltak. Dessutom tillkommer Lindabs stuprör för takavvattning av dubbeltaket, och Marutex rostfria montageskruv för sandwichmontaget. Panelens 300 mm tjocka stenull ger ett utomordentligt U-värde på 0,13 m² K/W, som klart reducerar behovet av tillförd energi.
 
"Det är med andra ord en rejäl leverans, totalt på ca 19 000 m2 sandwichpanel och 6 100 m2 dubbeltak för båda dammarna", förklarar Johan Erickson vidare.
 

Snabbt, lättinstallerat montage

Själva klimatväggen och dess stålkonstruktion är placerad på en betongsockel, utförd av huvudentreprenören Skanska. Sockelns övre nivå ska klara det så kallade tiotusenårsflödet, alltså den högsta bedömda nivån på forssidan med alla dammluckor öppna. Den nya väggen följer profilen på väggens monoliter, de utstickande ’stödväggar’ som syns längs hela dammväggen.
 
"Montaget av vår egen stålkonstruktion, med inspektionsgångar, spiraltrappor, infästningar och annat, har varit de arbeten som tagit längst tid", förklarar Sven Nilsson, montageledare på Normek. "När vi kom igång med montaget av sandwichpanelerna, så har det gått fort. Vi monterar ca 2 sektioner och 40 paneler per dag, och med hjälp av Marutex-skruvarna så går montaget mycket smidigt – trots den tuffa stålkvaliteten 355 som vi använder. Vi har testat andra skruvalternativ, men de har varit helt värdelösa."