Sveriges miljövänligaste förskola

Previous Next
  • Västra Bråstorps förskola är Sveriges miljövänligaste. Dess fasader ska genom sitt färgval påminna om den björkdunge som stod här. Kanske har några av dessa träd fått ”nytt liv” i de bord av björk som används inne i förskolan. Tillsammans med Lindabs alla produkter är dessa en del av de emissionsfria lösningar som går som en röd tråd genom hela projektet.
  • Den goda innemijön finns med i hela byggnaden, inte minst genom en frisk, ren luft. Lindabs don NS19 och MBB tryckfördelningslåda (dold i undertaket), ser till att luften sprids och fördelas på ett komfortabelt sätt.
  • Den goda innemijön finns med i hela byggnaden, inte minst genom en frisk, ren luft. Lindabs don NS19 och MBB tryckfördelningslåda (dold i undertaket), ser till att luften sprids och fördelas på ett komfortabelt sätt.
  • I fläktrummet knyts hela kanal- och inneklimatsystemet samman. Anläggningen består av två separata system, ett för storköket och ett för den övriga byggnaden.
  • Fr.v. Rickard Björk, Lindab, Rikard Johansson, Hallgrens Plåt och Agneta Crusefalk, förskolechef på Västra Bråstorp.

Bild 1/8

I korthet:

Västra Bråstorps förskola i Motala är Sveriges miljövänligaste förskola och är både Svanenmärkt och ett certifierat passivhus. Lindab har levererat ventilationssystemet som är helt fritt från nanopartiklar.

map

Västra Bråstorps Förskola

Gnejsvägen 12

591 53 Motala

 

Passivhus och Svanenmärkning sätter Västra Bråstorps förskola i topp

 

Motala kommun lyfter i sitt miljöprogram fram ”energieffektiv teknik genom passivhus” och ”giftfria miljöer” som viktiga delar av sitt hållbarhetsarbete. Ett resultat av detta är nyligen invigda Västra Bråstorps förskola, där 80 barn och hela personalen nu får del av de fördelar detta ger. Lindabs täta kanalsystem och nanopartikelfria produkter var en viktig pusselbit i projektet.

Västra Bråstorp i Motala är Sveriges miljövänligaste förskola och den enda i hela landet som både är Svanenmärkt och certifierat som passivhus. Redan när man kliver in genom dörrarna och passerar genom de fyra barnhallarna så upplever man en känsla av ren, fräsch luft, helt befriad från lukter och odörer. Det enda som gör sig påmint är möjligen de lockande dofterna från det egna köket och förskolans matsal.

När det gäller ventilationssystemet, så handlar det om att inga nanopartiklar får finnas på produkternas ytor

 
Rickard Johansson, Hallgrens Plåt
 

 

En del av kretsloppet

”Giftfri förskola är något hela Sverige börjat arbeta med, men att ha fått förmånen att göra allt rätt från början känns mycket bra och ger oss en tydlig hållbarhetsprofil”, säger Agneta Crusefalk, förskolechef på Västra Bråstorp. ”Vi jobbar verkligen med ett helhetskoncept som tydligt syns i färg- och materialval, vårt fokus på utomhusvistelse och vårt sparsamma val av leksaker. Men framför allt har vi tagit steget fullt ut och inkluderat vår pedagogik i detta helhetstänkande genom vårt program Lärande för hållbar utveckling. Genom ett ekologiskt hållningssätt ska vi stimulera våra barn och få dem att utveckla ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp, ett kretslopp vi med vår fina förskola faktiskt är en del av.”
”Beslutet att bygga Västra Bråstorp som Svanenmärkt passivhus, växte fram under projektets gång”, säger Örvar Kristinsson på Cad & Konstruktion i Motala som svarat för projektledning. ”Passivhusdelen av projektet lägger fokus på energieffektivitet och där hoppas vi hamna på en energiförbrukning runt 35 kWh/m2/år. Svanenmärkningen ställer å andra sidan höga miljö- och kvalitetskrav på både byggprocess och valet av emissionsfria material.”

Samtliga Lindabprodukter blev godkända efter Svanens granskning

 Rickard Johansson, Hallgrens Plåt

Klara papper i nydanande miljöprojekt

”När det gäller ventilationssystemet, så handlar det om att inga nanopartiklar får finnas på produkternas ytor”, förklarar Rikard Johansson, på Hallgrens plåt som svarat för projektering och installation av inneklimatsystemet. ”Ofta har don och andra produkter med lackerade ytor nanopartiklar för att förbättra vissa produktegenskaper. Dessa fördelar har dock Lindab lyckats uppnå utan tillsatser av nanopartiklar, och blev därför ett självklart val för Västra Bråstorp.”
”Samtliga Lindabprodukter blev godkända efter Svanens granskning, men det krävdes ett omfattande dokumentationsunderlag som Lindab försåg oss med”, berättar Rickard Johansson vidare. ”Det handlade inte enbart om kanaler och don, utan också om produkter som upphängningsmaterial, isolering, fogmassa och skruv. Det kändes tryggt att få hjälp med allt detta och samtidigt på förhand veta att alla de Lindabprodukter vi skulle komma att montera var fria från nanopartiklar. Vi är både vana och trygga med Lindabs ventilationsprodukter, och här har verkligen deras i vanlig ordning goda support varit ovärderlig, eftersom vi snabbt fått all den dokumentation och produktdata som krävts för Svanencertifieringen. Det har gjort att allt från projektering till installation fungerat smidigt, trots projektets krävande dokumentationslogistik. Att ha fått vara med i ett nydanande miljöprojekt som detta känns roligt och bra!”