Tegelbruksviken - en paketlösning

Previous Next
  • De 13 villorna i Tegelbruksviken ligger vackert inbäddade i bokträdens grönska och med havet direkt utanför.
	  Samtliga takmaterial samt takavvattning och taksäkerhetsutrustning har levererats av Lindab. Det gäller även villornas 
	  frånluftssystem som är ett Lindab Safe-system med olika typer av luftdon och galler. Husen sedda från havssidan.
  • All bandtäckning är traditionellt dubbelfalsad och bidrar i högsta grad till det harmoniska intryck arkitekturen ger.
  • All bandtäckning är traditionellt dubbelfalsad och bidrar i högsta grad till det harmoniska intryck arkitekturen ger.
  • En komplett leverans av taksäkerhet i matchande mattsvart.
  • Fasader, tak, natur och hav i en vacker och tilltalande blandning.
  • Fasader, tak, natur och hav i en vacker och tilltalande blandning.

Bild 1/7

I korthet:

Till det mycket vackra villaområdet Tegelbruksviken, Karlshamn har Lindab levererat såväl hela takplåtslösningen som den kompletta frånluftslösningen, den senare genom Lindabs funktion Projektsupport.

map

Tegelbruksviken

Vettekullavägen

37430 Karlshamn

​Ventilation, takplåt och projektering i smidig paketlösning


Strax utanför Karlshamn, i ett mycket naturskönt område, ligger Tegelbruksviken med Sandviksfjorden och dess blåa havsvatten alldeles utanför. Här har PM Hus och Bygg, i samarbete med Karlshamnsbostäder, uppfört 13 friliggande villor i en härlig miljö. Samtliga villor har en likartad planlösning och exteriör, men genom att fastighetsägarna valt lite olika varianter av lösningar med garage, uthus och uterum skapas en trivsam variation.

Vi har sällan genomfört ett så lyckat projekt

Pär Mörnhed, VD, PM Hus och Bygg 
”Vi har sällan genomfört ett så lyckat projekt”, säger Pär Mörnhed, VD på PM Hus och Bygg. ”När vi våren 2013 bjöd in till informationskväll om projektet, och då allt bara fanns på papper, så resulterade detta i 33 intresserade köpare. Vi fick faktiskt lotta ut husen, något vi aldrig varit med om, vare sig förr eller senare.”
Den danska arkitektbyrån Vandkunsten har ritat de 10 första husen belägna i raden närmast havet. Husen har ett återhållsamt arkitektoniskt språk med långsträckta huskroppar samt fasader och tak i samma dova svarta kulör. De tre något större villorna i bakre raden har ritats av RAA, Rudnicki Agergaard, också det en dansk arkitektbyrå, och följer Vandkunstens riktlinjer.
Lindab har levererat såväl hela takplåtslösningen som den kompletta frånluftslösningen, den senare genom Lindabs funktion Projektsupport.

Genom att Lindab, förutom själva materialleveransen, också levererat projektering och ritningar, så har hela vår process avsevärt underlättats

Joakim Eriksson, Projektansvarig VBBA

Både projektering, ritning och materialleverans

”Detta var ett av de första projekten där Lindabs funktion Projekt­support Ventilation använts fullt ut, det vill säga även vid projektering”, säger Morten von Sydow, ansvarig Projektsupport. Det innebär att Lindab baserat på arkitekthandlingarna hjälper ventilationsinstallatören, i detta fall VBBA i Karlshamn, med projektering, ritning och komplett materiallista.
”Genom att Lindab, förutom själva materialleveransen, också levererat projektering och ritningar, så har hela vår process avsevärt underlättats”, säger Joakim Eriksson, projektansvarig på VBBA. ”Vi har haft en enda leverantörskontakt under hela resan och fått löpande support från Gert Berg och Morten von Sydow på Lindab, något som helt klart förenklat vårt byggande och underlättat beställning. Detta är första gången vi använder oss av denna tjänst, men det blir helt säkert inte den sista.”
Samtliga villor är utrustade med frånluftsvärmepump och Lindab Safe kanalsystem med frånluftsventiler KVG.

Komplett taklösning i mattsvart

Mörrums Byggnadsplåt stod för montaget av bandtäckning, takavvattning och taksäkerhet på samtliga villor. Lindab har totalt levererat ca 1 800 m2 planplåt PXHBPM, samt 50 meter Rainline-rännor med tillbehör till varje villa, liksom komplett taksäkerhetsutrustning. Såväl plåt som takavvattning och taksäkerhet är i mattsvart kulör, helt enligt arkitekternas krav.
”Vi har använt Lindab som vår huvudleverantör för all plåt i över 20 år – ett tydligt tecken på att det fungerat bra genom åren och att vi fått de produkter och den service som vi efterfrågat. Bortsett från att detta var en för oss stor och betydelsefull entreprenad, så var det högst normala plåtarbeten”, avslutar Göran Persson. ”Den stora skillnaden var väl i så fall att hela omgivningen, havet, de vackra stora bokträden och de tilltalande svarta villorna, gav en mycket trivsam arbetsmiljö.”