Renoveringspanel TePe Malmö

Previous Next
  • Den nyrenoverade fasaden på TePe:s tillverkningsbyggnad. Här sitter nu Lindab renoveringspanel i 50 mm och i silver över den tidigare vita plåtfasaden från 1996. Den högre delen längst till höger är den nya lagerbyggnad som uppfördes 2012 och vars fasaduttryck TePe även ville få på tillverkningsdelen.
  • Fasaddetalj vid pilaster – Lindabs nya renoveringspanel.
  • Sölve Eriksson, Lödde Plåt och Thomas Sjöström, TePe framför den nya fasaden.
  • Den nya fasaden sedd från infarten till TePe:s fabriksområde.
  • Lindabs nya renoveringspanel som lanseras före sommaren ger snabbt ett nytt, fräscht fasadutseende.

Bild 1/5

I korthet:

Lindabs nya renoveringspanel som lanseras före sommaren ger snabbt ett nytt, fräscht fasadutseende. Och förbättrad isolering och tätare byggnad får man på köpet. TePe i Malmö har nyligen fått ett mer enhetligt och harmonierande fasadutseende.

map

Bronsåldersgatan 5

213 76 Malmö

Lindab nya renoveringspanel

– snyggt på nolltid

 
TePe är Sveriges ledande tillverkare av munhygienprodukter och har sedan starten 1965, med en unik trekantig tandsticka anpassad efter tandmellanrummens form, fortsatt att utvecklas. Något som tydligt syns när man besöker företagets lokaler som fortfarande ligger kvar i Malmö.

”Den första byggnaden som vi tog i bruk hade uppförts av en kassettbandstillverkare och hade fasad i betong”, berättar Thomas Sjöström, fastighetsansvarig på TePe. ”När vi sedan successivt byggde ut så blev det andra fasadmaterial, bl.a. olika plåtfasader och nyligen har vi förvärvat grannfastigheten som även den har en betongfasad.”

Under dess successiva tillbyggnader och ombyggnader som TePe genomfört har behovet av en mer enhetlig fasadlösning växt sig allt starkare. Under 2012 byggdes nytt lager i anslutning till tillverkningsdelen med sandwichfasader i silver. ”När vi under förra året påbörjade en större ombyggnad av vårt kontor och vår tillverkningsbyggnad, så lyfte vår arkitekt fram behovet av att skapa ett mer sammanhängande fasadintryck. Då blev Lindabs nya renoveringspanel en mycket bra lösning”, fortsätter Thomas Sjöström.
 

Tanken är att skapa en lösning som förenklar fasadrenoveringar och som snabbt ger ett nytt, fräscht utseende och som också förbättrar isoleringen.

Johan Andersson, Lindab
 

Smidig fasadrenovering

Den befintliga fasaden på tillverkningsbyggnaden hade egentligen bara ett fel, den var vit i stället för silverfärgad. Ommålning var aldrig något alternativ, och tillsammans med plåtentreprenören Lödde Plåt föll valet på Lindabs nya renoveringspanel.
 
”Det är en produktlösning som fortfarande är under utveckling, och leveransen till Lödde Plåt och TePe är den första testleveransen av den nya renoveringspanelen”, förklarar produktchef Johan Andersson, Lindab. ”Tanken är att skapa en lösning som förenklar fasadrenoveringar och som snabbt ger ett nytt, fräscht utseende och som också förbättrar isoleringen. Ett tätare hus får man på köpet.”
 
Tillverkningsbyggnadens ca 300 m2 stora fasad har nu fått Lindabs renoveringsfasad i silver och övergår på ett naturligt och harmoniskt sätt med lagerbyggnaden från 2012. ”Detta blir säkert en riktigt bra lösning”, säger Sölve Eriksson, projektledare på Lödde Plåt. ”Vi märkte en del saker under montaget som behöver förbättras och har stämt av detta med Lindab. Att en ny lösning behöver testas och utvecklas är inte så märkligt, och det känns bra att vi kan bidra till förbättringar och lösningar väl anpassade till vår bransch.”
 

Estetiskt, enhetligt fasaduttryck

”Nu har vi fått en fasad som verkligen harmonierar med övriga fasader i vårt centrala byggnadskomplex och ger ett estetiskt, enhetligt fasaduttryck”, avslutar Thomas Sjöström, TePe. ”Fasaden på tillverkningsdelen går nu omärkligt över i lagerdelen och ser ut som om de monterats samtidigt. Vi har också fått en tilläggsisolering, även om det inte var nödvändigt. Men, å andra sidan, förbättrad isolering påverkar ju trots allt vår energiförbrukning i rätt riktning, och det är ju aldrig fel.”
 

Nu har vi fått en fasad som verkligen harmonierar med övriga fasader i vårt centrala byggnadskomplex och ger ett estetiskt, enhetligt fasaduttryck

Thomas Sjöström, TePe
 
Om TePe fortfarande tillverkar trekantiga tandstickor i trä? Jo då, men nu är sortimentet kraftigt breddat med ett omfattande utbud av mynhygienprodukter tillverkade i framför allt plastmaterial. Chansen är stor att du använt någon av dem.