Tott Resort Visby

Previous Next

Bild 1/5

I korthet:

Till bungalowinstallationerna har Lindab,förutom kanaler, levererat ca 1 600 st 90°- böjar och drygt 310 ljuddämpare.
I hotelldelen kommer 35 motoriserade irisspjäll att sitta liksom 300 ljuddämpare. Dessutom ett kanalsystem i större
dimensioner, av vilket köksdelens ca 30 m är 800 mm i rostfritt utförande som är vätsketätat med nitrilgummi.

map

TOTT RESORT VISBY

S:t Göransgatan 31

621 55 Visby

På västra sidan av Gotland, Sveriges största ö, strax utanför den gamla Hansastaden Visbys murar, byggs nu ett semester- och året-runt-paradis i form av exklusiva Tott Resort Visby. 57 bungalows och ett hotell. Lindabs nya Safe Click-system installeras i samtliga bungalows och i hotelldelen återfinns Lindabs kanalsystem i delvis rostfria, men framför allt större dimensioner.
 
För ventilationsinstallationerna svarar Fresh Air Ventilation. "Vi fick i ett tidigt skede se 3D-ritningar över det ventilationssystem från Lindab." säger Jonas Törnell.
 
Att Fresh Air Ventilation redan under upphandlingsskedet kunde ge Tott Resort Visby en tydlig bild av hur installationen skulle se ut är delvis ett resultat av att man sedan en tid tillbaks är en s.k. Lindab Partnership-kund. ”Det innebär bl.a. att vi vid alla installationer, även de vi inte själva ritat i CADvent, ändå får tillgång till CADvent-ritningar genom den 
ritningsservice som avtalet ger”, säger Gordon Jansson, VD på Fresh Air Ventilation. ”Och när väl systemet finns i CADvent, så har vi automatiskt 3D-ritningar, stycklistor, kollisionshantering, priser och mycket annat, vilket gör hela processen så mycket enklare. Vi vill ju utnyttja så stor del av Lindabs sortiment som möjligt, eftersom det tillsammans med Partnership ger oss ett paket som förenklar, effektiviserar samt ger oss lägre totalkostnader. Nu har vi för första gången också testat
Lindab Safe Click och ser hur detta system också kan snabba upp montaget.”