Tre Skåne - Lantmännen

Previous Next
  • Kontorsbyggnaden Tre Skåne, Malmö. 15 000 nyrenoverade kvadratmetrar med Green Building-standard,
	  tilltalande exteriör/interiör samt många tidsbesparande Lindablösningar.
  • Lindabs inkapslingssystem för ventilationskanaler, InCapsa, har möjliggjort smidiga dragningar från schakt till undertak.
  • Enkel fastsättning av själva lådan i väggen och sedan fastsnäppning av locket. Snabbt, smidigt, snyggt!
  • Enkel fastsättning av själva lådan i väggen och sedan fastsnäppning av locket. Snabbt, smidigt, snyggt!
  • InCapsa-lådor med Lindab Safe-kanaler.
  • InCapsa-lådor med Lindab Safe-kanaler.
  • InCapsa-lådor med Lindab Safe-kanaler.
  • Lösningar från Lindab finns överallt i Tre Skåne
	  – här i form av Lindab kanalsystem och stålreglar.

Bild 1/8

I korthet:

Leverans av närmare 1 000 måttbeställda InCapsa-lådor, ett komplett Lindab Safe kanalsystem samt Lindab stålreglar till renoveringen och ombyggnationen av fjortonvåningsbyggnaden Tre Skåne i Rosengård, Malmö.

map

Tre Skåne

von Troils väg 1

213 73 Malmö

Sweden

​”Genom InCapsa-systemet har vi skapat en koppling mellan installationsschakt och undertak som vi snabbt och enkelt kunnat montera. Det har helt eliminerat behovet av såväl snickare som målare och besparat oss en rad tidskrävande arbetsmoment”, säger André Ohlsson, Servicekuben, huvudentreprenör för renoveringen. ”Dessutom har vi smidigt kunnat uppföra byggnadens samtliga fackväggar med hjälp av fabrikskapade Lindab stålreglar. Bra support och smidigt bemötande från Lindabs Malmöfilial har ytterligare ökat på pluskontot för Lindab.”

Fjortonvåningsbyggnaden Tre Skåne i centrala Rosengård har sedan 70-talet varit ett av Malmös landmärken. För ca tre år sedan fattade fastighetsägaren Hemfosa beslut om att totalrenovera fastigheten för att möjliggöra Green Building-klassificering genom energieffektivare drift och fuktsäkra material. ”Det innebar bland annat byte av hela tegelfasaden med nytt tegel, nya fönster och dubblad isolering”, förklarar André Ohlsson, Servicekuben och projektledare för ombyggnationen, ”men också omfattande interiöra renoveringsarbeten med en mer öppen planlösning, liksom ett helt nytt ventilationssystem.”

Hela kanalsystemet, liksom samtliga stålreglar till byggnadens mellanväggar har levererats av Lindab. Dessutom är Tre Skåne Lindabs hittills största leverans av det nya inkapslingssystemet InCapsa, låt vara i en lite speciell variant. ”Eftersom inget organiskt material får finnas i väggarna blev Lindabs stålreglar ett naturligt val. Dessutom så valde vi också Lindab Safe kanalsystem för det nya ventilationssystemet”, fortsätter André Ohlsson. ”Vi insåg dock tidigt att vi stod inför ett ’litet’ problem. Byggnadens installationsschakt går mellan fönstren, men bryts i höjd med innertaket av en betongbalk. Det innebar helt enkelt att balken blev ett hinder för dragning av ventilation och vatten ut till varje vånings undertakmonterade kylbafflar. Eftersom tidsplanen för renoveringen var mer än tight, så var vi tvungna att finna en enkel, smidig men ändå estetiskt tilltalande lösning på problemet. Lindab kom med svaret genom sitt nya InCapsa-system!”
 
Idag sitter närmare 1 000 måttbeställda InCapsa-lådor mellan varje fönster på de nio kontorsplanen. Lådorna döljer på ett diskret sätt den övergång från schakt till innertak – och ”rundning” av betongbalken – som gjorts för alla dragningar ut i undertaket. Just till denna leverans är dessutom gavlarna specialanpassade för att smälta in i själva lådan på mest diskreta sätt.
     ”Arkitekterna ville först ha platsbyggda lådor, men det skulle innebära snickare, målare och platsbyggnad av varje enskild låda. Det skulle helt enkelt ta för lång tid och involvera fler hantverkare och moment än vi kunde hantera. Med InCapsa-lösningen slapp vi allt detta och fick istället en färdiglackad, måttanpassad låda som kunde monteras på mindre än fem minuter då övriga installationer redan var gjorda. InCapsa är helt suveränt och har givit oss en både smart och snygg lösning som beställaren fullt ut godkänt. Det har utan tvekan varit en mycket positiv bekantskap och jag är helt övertygad om att vi kommer att använda InCapsa för t.ex. badrumsrenoveringar och för renoveringar av befintliga bostadshus som skall förses med FTX-system och tilluft.” Till själva ventilationssystemet har Lindab levererat åtskilliga löpmeter Lindab Safe i olika dimensioner, ett stort antal detaljer liksom rektangulära kanaler, framför allt i anslutning till byggnadens fem fläktrum.
 
Husets samtliga fackväggar är byggda med Lindabs stålreglar. ”Även här sparade vi bra med tid eftersom alla reglar är fabrikskapade och har varit enkla att montera”, avslutar André Ohlsson. ”Kontakterna med Staffan Hansson och hans team på Malmöfilialen har fungerat jättebra och helt smärtfritt. Att man också tagit fram en anpassad InCapsa-lösning, med en mer diskret gavel, ser vi mycket positivt på.” Genom renoveringen har Tre Skåne nu fått ett nytt liv, en helt ny exteriör och interiör samt en energiförbrukning anpassad till dagens krav. Lantmännen, som ursprungligen uppförde byggnaden, kommer att nyttja fem kontorsplan, Rosengårds Stadsdelsförvaltning tre och företaget Sodexo ett plan. Dessutom inreds vårdcentral, liksom en helt ny restaurang i byggnaden. Inflyttningen sker med start i maj månad.