UMAS

Previous Next

Bild 1/3

I korthet:

”Som vanligt har Lindab skött sina åtaganden på ett mycket bra sätt. Under den senare delen av installationen har vi också börjat använda oss av ett urval av Lindabs nya Smart Tools för att underlätta hantering och transport av kanaler. Dessa hjälpmedel verkar lovande och är ytterligare en viktig bit i Lindabs support till oss installatörer!”

map

UMAS

Ruth Lundskogs gata 5

214 28 Malmö

Akutmottagningen på UMAS är en av Sveriges mest omfattande akutmottagningsverksamheter. Brister i både patient och arbetsmiljön ledde fram till ett beslut om om- och tillbyggnad av lokalerna.
Lindab har levererat ett komplett Lindab Safe-system i dimensioner från 100 mm upp till 1 250 mm samt don och Plexus och Professor kylbafflar.”Genom att vi bedrivit detta projekt i Lindab Partnership-form så har vi fått hela konstruktionsritningen överförd till CADvent”, förklarar Eddie Mårtensson, projektledare från Sydtotal. ”Det har medfört att hela styckningen kunnat göras i CADvent, och vi har kunnat styra leveranserna synkroniserat till de pågående etapperna. Det har gjort hela avropsprocessen enklare och vi har bland annat automatiskt kunna styra vilka kanaler som skall levereras kapade från fabrik.”
Alla leveranserna från Lindab till Sydtotal har skett fredag 14.30 eller senast 07.00 på måndag, något som med få undantag fungerat utan problem. ”Vi har arbetat efter en leveransplan som föranmälts till Peab, vilket inneburit att allt material gått via vakten i rätt tid och sedan direkt kunnat lyftas upp med kran till rätt etapp/våningsplan”, fortsätter Eddie Mårtensson.