Sjöbefälsskolan - Vinngroup

Previous Next
  • Entrévåningen, med reception och konferensrum, är Vinngroups ”välkomnande våning”. Här, som i övriga lokaler, syns kanalsystem, don och Professor-bafflar från Lindab.
  • Vinngroups tredje plan är den social våningen för mer spontana, avslappnade möten och kontakter. Här ligger också kök och matsal.
  • Det centrala atriet är både trappförbindelsen mellan husets plan, men också platsen för föredrag, presentationer och andra events då trappan blir till första parkett 
	  och hjärtat i verksamheten.
  • Vinngroups tredje plan är den social våningen för mer spontana, avslappnade möten och kontakter. Här ligger också kök och matsal.
  • Lindab Prefessor ger god, tempererad och dragfri tilluft att trivas med.
  • Arbetsvåningen, plan två, är den del av lokalerna där Vinngroups olika företag bedriver sina verksamheter – nära varandra, men ändå på sin egen yta.
  • Lindab Prefessor ger god, tempererad och dragfri tilluft att trivas med.

Bild 1/7

I korthet:

Den gamla Sjöbefälsskolan i Göteborg har renoverats och hyser nu bland annat hyresgästen Vinngroup i fräscha lokaler med förstklassigt inneklimat.

map

Vinngroup

Kvarnbergsgatan 2

411 05 Göteborg

Trivsamt inneklimat viktigt

I samband med en omfattande renovering av det göteborgska landmärket Sjöbefälsskolan, beläget högst upp på Kvarnbergets topp och med milsvid utsikt över hela staden och dess inlopp, så har nyinflyttade hyresgästen Vinngroup fått ett inneklimat att trivas med. LH Ventteknik har valt ventilations- och inneklimatteknik från Lindab.

Den dominerande hyresgästen i byggnadens nya delar är Vinngroup, en samling av specialistbolag som arbetar med att utveckla produkter, strategier, kommunikation, processer m.m. för sina uppdragsgivare. Varje bolag har skapat sin egen miljö både inrednings- och designmässigt, men är samtidigt en aktiv och integrerad del av Vinngroups helhet.

Till byggnadens ventilationssystem har LH Ventteknik valt kanalsystem och inneklimatlösningar från Lindab med Premax och Professor kylbafflar, dysdon DCS och Regula Combi styrsystem.

Också under riktigt varma dagar har systemet fungerat fint

 

Ivar Frischer, en av de som dagligen håller till i de nyrenoverande lokalerna.

Smidig installation, smidiga anpassningar

”Inneklimat- och ventilationssystemet är ett typiskt kontorssystem, utan några särskilda eller förhöjda krav, men husets planlösning och det centrala atriet skapade initialt en del utmaningar”, förklarar Staffan Wramdemark, ansvarig projektledare på LH Ventteknik som svarat för allt från projektering och konstruktion fram till injustering och drifttagning.”
”Lindabs tekniska support fungerade som vanligt bra. Just när det gäller injusteringen av Regulasystemet så krävdes dock lite support här på plats, men också det gick helt problemfritt”, säger Staffan Wramdemark vidare. ”Efter Vinngroups inflyttning, som skedde successivt under våren/sommaren 2015, gjorde tillkommande glaspartier och viss ökad rumsbelastning att vissa justeringar blev nödvändiga. Vi drog fram lite extra tilluft, samt kompletterade kylsystemet med några bafflar, och efter det fick vi givetvis se över delar av systemets injustering och styrning, men det gick enkelt med hjälp av Regulasystemet.”
 

Viktigt med trivsamt inneklimat

”Vi började flytta in här för ca ett år sedan och har verkligen kommit att trivas med hela miljön här, och med byggnadens inneklimat”, säger Ivar Frischer, designchef på Yovinn, ett av de bolag som ingår i Vinngroup. ”Också under riktigt varma dagar har systemet fungerat fint, och vi har inte känt några besvär. Idag är alla nöjda, och det är ju skönt eftersom innetemperaturen brukar vara en sak som alla har skilda uppfattningar om.”
 

Att ha en enda leverantör för hela ventilationstekniken förenklar utan tvekan tillvaron för oss

Stefan Wramdemark, LH Ventteknik
 
När vi träffar Ivar Frischer har han precis kommit från ett kundmöte hos ett stort, ledande företag. ”Jämför man deras och vårt inneklimat, så var det stor skillnad, och att sitta i deras konferensrum var inte kul! Det visar verkligen att god ventilation och trivsam temperatur är en viktig miljöfaktor för produktivt, kreativt och kul arbete. Just därför är vi glada över det behagliga och trivsamma inneklimat vi har här på Vinngroup!”
 
LH Ventteknik påbörjade sina kanal- och inneklimatinstallationer i september 2014 och blev helt klara i mars 2015. ”Vi har valt att i ökande grad köpa såväl kanalsystem som don och inneklimatsystem från Lindab”, fortsätter Staffan Wramdemark. ”Att ha en enda leverantör för hela ventilationstekniken förenklar utan tvekan tillvaron för oss, och vi blir också inkörda på samma typ av system och produkter. Då går det snabbare och enklare att montera, och dessutom ger Lindabs goda tekniska support oss extra flyt.”