Om Belysning

Lindab har i många år erbjudit ett produktivt inneklimat genom att förse kylbafflar med ett flertal olika funktioner. Förutom kyla kan ventilation, värme, inbyggd styrutrustning, reglering, Regula Secura (kondensvakt), Drypac™ (kondensskydd) och nu även belysning integreras i kylbaffeln. Belysningsfunktion erbjuds till Professor I-60 och Architect Moon. Professor I-60 och Architect Moon är försedda med direkt belysning. Genom att förse kylbaffeln med belysning så samlar man både kyl-, ventilations - och belysningsfunktionen i samma enhet. En fördel med detta är att takyta frigörs då flera funktioner samlas i kylbaffeln. Detta medför att installationssamordningen underlättas och installationskostnaden sänks.

Läs mer om Belysning