Om Lindab InCapsa

InCapsa är ett kostnadseffektivt system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilationssystem i fastigheter. InCapsa är speciellt framtaget för det stora antal fastigheter som byggdes på 50, 60, 70-talen, det så kallade Miljonprogrammet. InCapsa består av delar som enkelt monteras ihop i olika kombinationer för att passa de flesta lägenheter. I några enkla steg monterar man och klär in ventilationssystemet bakom paneler av plåt. Med InCapsa behöver man inte göra lika stora ingrepp i fastigheten som när man klär in ventilationssystemet på traditionellt sätt. Systemet är anpassat till Lindabs Safe system och Lindabs sortiment av don och ventiler.

Läs mer om Lindab InCapsa