Om Kanalsystem partikeltransport

Kanalsystem partikeltransport, även kallat Lindab Transfer, är cirkulära kanalsystem med spännband för snabb ihopsättning och isärtagning. Genom att Transfer lätt kan kombineras med Safe öppnas nya möjligheter för enkel inspektion, rengöring och justering av kanalsystem. Kanalsystemet är lämpat för partikeltransport inom träindustrier t.ex. sågverk, snickerier, möbeltillverkare och slöjdsalar, komfortventilation, utsugssystem för bättre arbetsmiljö, plasmaskäranläggningar osv.

Läs mer om Kanalsystem partikeltransport