Om Luftdon

Luftburna system med produkter som t.ex. don, galler, spjäll och tillbehör som används för att reglera och kontrollera klimatet i ett rum.

Lindab har ett brett sortiment av takdon, väggdon, dysor, flödesmätdon, aluminiumgaller, stålgaller, reglering, deplacerande don och VAV-system.

Läs mer om Luftdon