Om Galler

Tilluft och frånluft genom ventilationsgaller används traditionellt i alla typer av byggnader. Gallerna placeras vanligen i vägg nära taket eller i golvet vid långa fasader. Frånluftsgaller placeras oftast i taket eller i väggen nära taket. Tilluft i golv eller i fönsterbänkar används vanligtvis längs fasader för att minska kallras eller uppvärmning på grund av solinstrålning, och ofta i kombination med takdon. På samma sätt används ofta ventilationsgaller som konvektionsgaller för att dölja konvektor kanaler, fönsterbänkar eller liknande öppningar, där ventilationsgallren inte har någon luftströmningsteknisk funktion. I Lindab sortiment av ventilationsgaller finns galler för alla ändamål. Vi tillverkar galler i både aluminium och stål. Galler kan monteras i golv, vägg, yttervägg, tak och direkt i cirkulära, eller rektangulära ventilationskanaler. De flesta av Lindabs galler kan anpassas till specifika behov på begäran. Ventilationsgallren tillverkas även som speciella kundanpassade varianter för att passa alla behov.

Läs mer om Galler