Om Industridon

Lindabs lösning för ventilation av större lokaler inom industri, köpcentra, hangarer, arenor och liknande byggnader, där det normalt finns behov för både värme och kyla. Detta ställer krav på att kunna variera inblåsningsmönstret från horisontell (kylbehov) till lodrät (uppvärmningsbehov). Detta för att undvika en alltför stor hastighet i vistelsezonen i kylfallet, och att för att se till att luften tränger ner i vistelsezonen vid värmefallet, så största möjliga effektivitet uppnås. Lindabs Industridon är gjorda för placering i tak så att tilluften inte upptar värdefull golvyta som kan användas för produktion.

Läs mer om Industridon