Om Takdon - synliga

Lindabs synliga don används normalt, där undertak saknas för att dölja kanalsystem och donlådor. Donen tillför luften enligt principen för omblandande ventilation, och används normalt i kontorsmiljöer, matsalar, skolor eller liknande rum, för komfortventilation. I rum med olika laster kan PCS och LCS erhållas motoriserade för att skapa möjlighet till en aktiv VAV-funktion som justerar luftmängden för att uppnå en individuell reglering av ventilationen i rummet.

Läs mer om Takdon - synliga