Om Dyskanaler/Ventiduct

Att tillföra luft via dyskanaler är lämpligt på alla ställen där undertempererad luft skall tillföras, i såväl industribyggnader som vid lokaler med högre komfortkrav. Följaktligen är det ett bra alternativ till de mer traditionella takdonen, speciellt vid stora luftflöden och begränsade undertemperaturer. Detta gäller speciellt när man vill ha en synlig installation som funktionell inredning. Vill man inte låta hela Ventiduct dyskanalen vara aktiv kan man skarva denna med blindrör i samma utseende för en snygg och enhetlig installation. Ventiduct är ett starkt alternativ till textilkanaler och kräver betydligt mindre rengöring.

Läs mer om Dyskanaler/Ventiduct