Om VAV Don

Lindabs sortiment av VAV-don består av don med en rörlig platta i som säkerställer en konstant kastlängd oberoende av vilket flöde som tillförs donet. Användning av dessa don förutsätter att man har en konstanthållning av trycket i tilluftszonen.

Läs mer om VAV Don