Om Överluftsdon

Lindabs överluftsdon används då man vill låta luft strömma över från ett rum till ett annat. Överluftsdonet kan skapa balans mellan två rum, vid tilluft i ett rum och frånluft i ett anslutande rum. De används för att undvika tryckskillnader mellan två rum, och är naturligtvis isolerade för att dämpa överhörningsljud.

Läs mer om Överluftsdon