Om Renrumsdon

Renrumsdon används traditionellt inom läkemedels- och bioteknisk industri, men även matproducenter och elektroniktillverkare är ofta tvungna att uppfylla renrumskrav. Vi samarbetar med några av världens ledande företag inom läkemedelsindustrin för att skapa en optimal lösning. Genom att samla på oss information om hur den dagliga användningen av rena rum som arbetsplats fungerar, har vi utvecklat lösningar som uppfyller höga krav på rena rum både vad gäller installation och drift. Lindabs renrumsdon används inom många företag och inom många olika branscher.

Läs mer om Renrumsdon