Om Tryckfördelningslådor

Lindab har ett unikt utbud av tryckfördelningslådor/donlådor för tilluft och frånluft genom don och galler. Anslutningslådan ger ett jämt flöde till spridaren och anslutningslådor försedda med spjäll ger möjlighet att justera luftmängden på individuell nivå. Vidare levereras anslutningslådorna normalt med ljudisolering. Detta bidrar till ljuddämpning i lådan vilket bidrar till dämpning av ljud från kanalsystemet samt överhörning från angränsande rum. - Förenklat byggande i era händer.

Läs mer om Tryckfördelningslådor