Om Uteluftsdon

Uteluftsdon eller friskluftsventiler används normalt i bostäder där mekanisk tilluft inte är tillgänglig, men där det trots allt finns ett behov av att säkerställa en luftomsättning i rummet. Friskluftsventiler används oftast i system med mekanisk frånluft, där den utsugna frånluftsmängden ersätts via friskluftventilen. Insidan av ventilen är isolerad med akustisk isolering som dämpar ljud utifrån.

Läs mer om Uteluftsdon