Om Väggdon

Väggdon, även kallat bakkantsdon där spridaren och lådan är placerad i väggen eller i en inklädnad, används i kombination med - eller som ett alternativ till takdon. När väggdon används i kombination med takdon använder man normalt takdon för tilluft och väggdon för frånluft. Om taket inte har plats för ventilationsinstallationer eller om undertak saknas, är väggdon lämpliga för både tilluft och frånluft. På så sätt kan du undvika synliga kanaldragningar i rummet, och istället får du möjlighet att placera luftkanalerna i korridor, hall eller på andra liknande platser. Bakkantsdonen är försedda med ställbar inblåsning eller med en fast konstruktion för att rikta luften mot taket och säkerställa coandaeffekt. Detta för att uppnå så låga lufthastigheter som möjligt i vistelsezonen.

Läs mer om Väggdon