Om Teaterdon

För ventilation i hörsalar, teatrar, film/teater mm, där många människor sitter nära varandra, är det en stor fördel att använda den deplacerande principen och don speciellt anpassade för detta ändamål. Normalt placeras donen i trappor eller i golvet under rader av stolar. Normalt tillförs ett litet luftflöde (10-14 l/s) med begränsad undertemperatur, normalt utsprida med ca: ett don per person. Detta säkerställer den bästa luftfördelningen i lokalen. En extra bonus är att den termiska belastningen från personen förs bort. Lufthastigheten i närzonen är en viktig parameter i planeringen. Normalt är 0,20 m/s vid en temperatur gradient på 1,5 K acceptabelt. Hastigheten beror på hur mycket luft som tillförs per meter stolsrad i rummet, samt på luftens inblåsningsmönster. Vanligtvis riktas luftens spridningsbild upp mot stolsitsarna. Detta säkerställer en reducering av hastigheten innan luften sprids i hela rummet.

Läs mer om Teaterdon