Om Lågimpulsdon

Lindab erbjuder ett stort utbud av lågimpulsdon för synligt montage i tak eller på vägg. Lindabs lågimpulsdon används där hög luftväxling krävs. Produktprogrammet innehåller kvadratiska och runda perforerade don för montering i undertak med eller utan anslutningslåda typ MBB. Alla dessa don har det gemensamt att vi på Lindab kan anpassa spridaren för ett visst undertaksystem eller på andra sätt anpassa spridaren till byggmässiga eller arkitektoniska rumsförhållanden.

Läs mer om Lågimpulsdon