Om Till- och frånluftsventiler

Lindabs program för luftventiler innehåller både ventiler för till- och frånluft. Luftventiler används för tilluft och frånluft vid ganska små mängder luft. Luftventilerna används ofta i bostäder, badrum och skolor etc., där det inte finns något behov av en mer avancerad ventilationslösning. Luftventilerna monteras oftast direkt i kanalsystemet, utan användning av en anslutningslåda. Lindab har en luftventil för varje behov.

Läs mer om Till- och frånluftsventiler