Om Skyddsutrustning

Att arbeta i en säker miljö är ett måste. Lindab tillhandahåller produkter för att du och din omgivning ska ha en säker vardag och inte råka ut för några olyckor. En generell regel är att fallskyddssystem ska användas när man är 2 meter ovan mark och det finns risk för fall.

Läs mer om Skyddsutrustning

Relaterade dokument