Om Tilluftsbafflar

Lindabs aktiva bafflar bygger på induktionsprincipen. Ventilationsluften tillförs med hög hastighet i ett divergerande mönster. Den höga lufthastigheten ur dysor eller spalt skapar ett undertryck som gör att varmare rumsluft dras med upp genom kylbaffeln och kyls ned i dess kylbatteri. Mängden varm rumsluft som kyls är 4-5 gånger större än den tillförda ventilationsluftmängden. Lindab Comforts vattenburna system kräver minimalt underhåll och säkerställer ett inomhusklimat i toppklass.

Läs mer om Tilluftsbafflar