Om Kyl- och värmepaneler

Lindabs värme- och kylpaneler är tillverkade i aluminiumplåt. Aluminiumpanelerna ger en hög andel strålningsvärme/kyla vilket innebär låga lufthastigheter i vistelsezonen. Detta ger ett tyst och dragfritt inneklimat. Panelerna kan levereras i längder upp till 6 m. Lindab Comforts paneler har mycket låg vikt vilket är viktigt ur installationsperspektiv.

Läs mer om Kyl- och värmepaneler