Appar från Lindab

Appar som förenklar din arbetsdag

​Visst är det behändigt att kunna använda din mobiltelefon som en del utav din verktygslåda? Vi har utvecklat ett antal applikationer som kan hjälpa dig snabbt, enkelt och mobilt.

Lindab Vent Tools

Lindab VentTools är en samling av användbara verktyg för ventilationsbranschen.

 

 

 • Kanalkalkylatorn är ett enkelt verktyg för dimensionering av runda och rektangulära ventilationskanaler.
 • Med hjälp av offsetberäknaren kan man beräkna rörlängder och centrumavstånd för olika böj och ”böj - T-stycke” kombinationer. 
 • Beräkna längd och area på isolermaterial för runda och rektangulära ventilationskanaler med verktyget isoleringsmängd.
 • Bestämningen av takvinkel vid beställning av takgenomföringar blir enkelt med verktyget taklutning.
 • Lufteffektkalkylatorn beräknar torr kylning eller värmeenergi, det luftflöde som krävs eller temperaturskillnaderna för de angivna kraven.
 • Sökning och beräkning av K-faktor. Välj din produkt, dina inställningar och hitta K-faktorn.

Lindab UltraLink-app

Denna applikation möjliggör fjärrstyrning och enkel åtkomst till Lindabs kontroll och luftflödesmätare: UltraLink. Den möjliggör för användaren att kunna konfigurera UltraLink enligt specifika behov. Detta är användbart under installationen för att verifiera att inställningarna är korrekta eller under drift för att ändra kommunikationsinställningen.
Appen ansluts via Bluetooth till en UltraLink-produkt i ett kanalsystem. En UltraLink-produkt är vanligtvis är monterad i eller nära taket, med hjälp av UltraLink Iphone APP kan en installatör fjärransluta flödesmätaren ståendes på golvet nedanför.
Exempel på ändringar som kan göras via appen:
 • Välja mellan analog och digital kommunikation.
 • Fyra olika spänningsnivåer för analoga signaler.
 • Ställ in det minsta eller maximala motsvarande flödet för din UltraLink från 0 till 15 m / s.
 • Omkalibrerera.
 • Återställa UltraLink till fabriksinställningar.
 • Övervaka data och rita diagram för att visuellt demonstrera ventilationssystemet.
 • Länka till teknisk dokumentation och andra informationskällor angående UltraLink och Lindab i allmänhet.

Länk till Bruksanvisning 


 

Lindab Wall Selector

Applikationen Lindab Wall Selector, för iPhone, hjälper byggproffs och projektörer att på ett enkelt och snabbt sätt välja väggkonstruktion med hänsyn till gällande ljud- och brandkrav.
 
Lindabs sortiment av reglar och skenor för byggnation av ljudklassade innerväggar finns representerade i applikationen. Dessutom finns utförlig dokumentation och rörligt material att tillgå.