Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (BVD) är ett gemensamt formulär för redovisning av miljöinformation av byggvaror. Lindab använder den senaste utgåvan, eBVD, som är framtagen av Byggmaterialindustrierna. En BVD kan tillhandahållas i olika format: PDF och XML. På hemsidan finns PDF för nedladdning, önskas tillgång till XML-filer kontakta oss.
 
Det finns inte någon lagstiftning som tvingar fram ett brukande av BVD, användandet är således ett frivilligt beslut för varje företag. Informationen bidrar till mer medvetna produktval, vilket i sin tur leder till ett bättre klimat såväl inomhus som utomhus. En BVD är dessutom en kunskapskälla vid framtida förändringar av byggnaden. Lindabs produkter är registrerade i BASTA, Byggvarubedömning, SundaHus och Nordic Ecolabelling Portal.
Lindab har beslutat att upprätta BVD för alla centrala produkter som säljs. Arbetet med att upprätta BVD för våra produkter, och registrera dessa pågår löpande. Kontakta oss om du saknar en BVD för någon produkt, eller behöver en kompletterande miljöbedömning.