Ladda ner programvaror & dokumentation

Programvaror

Tänk om vi kunde hjälpa dig att förkorta din design- och installations-
fas, minimera riskerna och skapa bättre konstruktioner?

På Lindab vet vi att din tid är dyrbar. Vi erbjuder ett stort utbud av intelligenta och rationella verktyg som gör ditt arbete enklare och med oss som partner kan du dra nytta av mer än 50 års erfarenhet inom byggteknik. Kort sagt, vill vi ge dig möjlighet att utveckla optimala, tillförlitliga lösningar på kortast möjliga tid.

Dokumentation

Här finns länkar till t.ex. byggvarudeklarationer, MIS-anvisningar/monteringsanvisningar, produktkataloger och typgodkännandebevis samlade under respektive produktområde.
Du kan även beställa en del trycksaker här.