DIMsilencer

Utifrån de angivna kraven ger DIMsilencer snabb och  professionell ljudberäkning samt enkla produktsortimentsval kombinerat med en hög grad av användarvänlighet.

Funktioner DIMsilencer:

  • snabbt och enkelt produkturval baserat på de krav som anges
  • rumsmodul gör det möjligt att genomföra en ljudberäkningar anpassade till förhållandena i rummet
  • komplett systemberäkning från aggregat till rum
  • snabb och enkel utformning
  • verifierade, garanterade egenskaper - data baseras på mätvärden enligt gällande standard
  • utskrift av rapporter med data för valda produkter
  • integration med CADvent​ och MagiCAD