lindQST

(även benämnt som: Produkturval, konfigurering)

Lindab Quick Selection Tool är ett snabbt, lättanvänt och flexibelt onlineverktyg för ditt dagliga arbete.

LindQST® hjälper dig att välja rätt luft- och vattenburna produkter, ljuddämpare och brandspjäll och hittar snabbt motsvarande dokumentation. Du kan också använda lindQST för att hitta den optimala fläkten för dig, eller helt enkelt skapa ditt kopplingsschema med de valda kontroller och kontrollkomponenter. Inte tillräckligt? Placera enkelt ut dina utvalda inneklimatprodukter i dina rum och simulera de faktiska luftrörelserna med hänsyn till beräknade lufthastigheter och ljudnivåer. Du kan givetvis visa det valda urvalet och beräkningarna grafiskt och skriva ut allt för din dokumentation, inklusive alla befintliga värden i datablad och hela projektrumsböcker. Med lindQST® hittar du lätt den lämpligaste produkten för ditt projekt. Det ger enkel och snabb tillgång till den senaste produktinformationen, tekniska specifikationer och monteringsanvisningar, vilket gör det till det perfekta verktyget för installatörer, konsulter och arkitekter.

 Vad kan du göra med lindQST?
• Snabba produktval av luft- och vattenburna produkter.
• Enkel åtkomst till all aktuell dokumentation.
• Snabb design av brandspjäll.
• Inomhusklimatdesigner: Grafisk representation av den rumsliga situationen i 2D / 3D och planlösningar från AutoCAD®.
• Beräkning av ljudeffektnivåer, tryckförluster och flödesförhållanden.
• 3D-partiklar eller rök visar luftfördelningen i rummet.
• Diagram som visar tiden för CO2-koncentrationen i rummet.
• Generering av projektrumsböcker och datablad för enskilda rum eller hela projekt.
• Projektet kan sparas och bytas ut i sitt eget projektområde.
 

Gå till lindQST