TEKNOsim

TEKNOsim 5.0 är programmet för lätthanterlig, snabb och tillförlitlig klimatsimulering. Det är enkelt att använda och ger dig överskådliga resultat. Du ser lätt konsekvenserna av olika parametrar. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.

Enkelt att använda

 • Alla indata väljs via dialogrutor
 • En mängd färdiga konstruktioner för väggar, fönster, tak och golv finns fördefinierade i programmet
 • Resultaten presenteras i överskådliga diagram och tabeller
 • Lindabs samtliga vattenburna klimatprodukter är inlagda i programmet
 • En guide i programmet hjälper nya användare att enkelt och snabbt komma igång med klimatsimuleringar

Tillförlitligt och rätt

 • TEKNOsim bygger på mycket lång erfarenhet av databaserad klimatsimulering
 • Programmet tar hänsyn till alla betydelsefulla parametrar som påverkar inomhusklimatet
 • Snabba, korrekta beräkningar som minimerar risken för överdimensionering av klimatsystemet
 • Verifierat av Chalmers Industriteknik CIT

Fabrikantoberoende

 • Möjlighet att beräkna kyl- och värmeeffekt för olika typer av klimatsystem

Se konsekvenserna

 • Resultaten åskådliggörs i överskådliga tabeller och diagram
 • Genom att förändra olika parametrar kan byggnadens och installationernas dynamik studeras

Fyll i formuläret nedan så skickas en nedladdningslänk automatiskt till din e-postadress.