DLDR

Beskrivning

DLDR har konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner. Ljuddämparen är försedd med renslucka och utdragbara bafflar.

Konstruktion

DLDR har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLDR är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR. Bafflarna är löstagbara för rengöring, utbyte och återmontering.

DLDR uppfyller krav enligt täthetsklass C.

DLDR levereras som standard försedd med skarvprofil typ LS, men kan även levereras med skarvprofil RJFP 20, RJFP 30 och i flänsat utförande.

OBSERVERA att vid flänsat utförande ökar längden på ljuddämparen med 50 mm.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet LindQST eller DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.