FNC1U

Beskrivning

Cirkulära brand/brandgasspjäll är till för att förhindra spridning av brand samt varma och kalla gaser i ventilationssystemet.

Spjället är tillverkat i galvaniserat stål med Lindab Safe-anslutning med täthetsklass C enligt EN1751.

Testad och klassificerad i enlighet med EN 1366-2 och EN 13501 vid 300 Pa undertryck och CE-märkt i enlighet EN 15650.

Med 24V motor kan det enkelt användas till Lindabs FDS-system med möjlighet för snabb idrifttagning och enkel kontroll av brandspjällssystemet.