ABRA Brandfog A1500

Beskrivning

Brandresistent tätningsmassa för tätning av sprickor och skarvar runt rörgenomgångar
etc. i mur och väggar för att fördröja spridning av eld och rökgaser.

Relaterade dokument

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.

​Art nr ​Benämning ​Förp
​520047 ​Brandfog ​0,3 l